Zeewier- en algenextract als bladbemesting en biostimulant in zilte aardappel

Abco de Buck, Peter Keijzer. 2020. Zeewier- en algenextract als bladbemesting en biostimulant in zilte aardappel. 2020-003 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 20
Type: Rapport
Download (pdf, 2.44 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De opbrengst en knolgrootte van aardappelen geteeld onder zilte omstandigheden blijft achter in vergelijking met niet-zilte omstandigheden. In geval niet kan worden beregend met zoet water kan ook droogte de opbrengst en knolgrootte verder negatief beïnvloeden.

"

Om de werkzaamheid van zeewier- en algenextracten te onderzoeken als bladmeststof en mogelijke biostimulant om de negatieve gevolgen van zout- en droogtestress te verminderen zijn in een eerste oriënterende veldproef twee experimentele extracten toegediend op aardappelen geteeld onder zilte biologisch-dynamische omstandigheden op Texel.

"

Door een verlate start, een sterk heterogeen perceel en een onbedoelde overall behandeling van het gehele perceel met één van beide producten zijn de mogelijke verschillen tussen de behandelingen zodanig genivelleerd dat statistisch gezien geen significante verschillen zijn waargenomen, al lijkt het algenextract tendentieus positief.

"

Om mogelijke verschillen wel significant aantoonbaar te maken, en ook een uitspraak te kunnen doen over de algemeenheid of juist productspecificiteit van de zeewier- en algenextracten worden tot slot aanbevelingen gedaan voor een vervolg experiment in 2020.

Trefwoorden in Nederlands: Aardappel, zeewierextract, algenextract, zilte teelt, BD-teelt, bladmeststof, biostimulant