Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond

Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal. 2018. Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond. V-focus. December.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.14 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een niet-kerende grondbewerking vermindert de afbraak van organische stof en vertraagt de schade aan bodemleven. Met name de teelt van mais op zand in vruchtwisseling met grasland en grasklaver lijkt hiervan te kunnen profiteren.

Trefwoorden in Nederlands: niet-kerende grondbewerking, organische stof, bodemleven, mais, grasland, grasklaver,