Jaarverslag 2019 Louis Bolk Instituut

Integraliteit

Louis Bolk Instituut, K. Moons, Roetemeijer MSc. 2020. Jaarverslag 2019 Louis Bolk Instituut: Integraliteit. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 24
Download (pdf, 3.04 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

2019 was het jaar waarin stikstof het nieuws beheerste. Het werd eens te meer duidelijk dat er integrale oplossingen gezocht en gevonden moeten worden om de balans te herstellen tussen economie ecologie en gezondheid. Het Louis Bolk Instituut helpt met haar onderzoekservaring en expertise hieraan mee.

"

In dit jaarverslag gaan we in op verschillende maatschappelijke thema’s, met integraliteit als overkoepelend thema. We laten zien dat integraal denken, zowel in de landbouw als bij voeding en gezondheid kan helpen bij het oplossen van verschillende vraagstukken zoals biodiversiteit, omgaan met het microbioom, eiwitten en bodem en klimaat.

Trefwoorden in Nederlands: Landbouw, natuurinclusieve landbouw, voeding, antibiotica, leefomgeving, integraliteit, bodemkwaliteit, biodiversiteit, microbioom, Integrale zorg, antibiotica, CO2, eiwittransitie, ouderenzorg.