Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen: Ontwikkeling richting DUURZAME EN CHEMIE-VRIJE TEELT, met inzet van SPORENELEMENTEN

Merel A. Hondebrink, Koos Koop. 2020. Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen: Ontwikkeling richting DUURZAME EN CHEMIE-VRIJE TEELT, met inzet van SPORENELEMENTEN. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 8
Download (pdf, 3.20 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Met een aantal boeren uit Noord-Groningen zijn maatregelen in de praktijk getest om de pootaardappelteelt op het Hogeland in Groningen te verduurzamen en te vergroenen. Het zijn voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen. De maatregelen zijn gericht op de ontwikkeling richting duurzame en liefst chemie-vrije teelt, met inzet van sporenelementen, het opnemen van een ’sabbatical year’ met groenbemesters in het bouwplan en de inzet van compost. Er is onderzocht wat de effecten van de maatregelen zijn op agrobiodiversiteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit en het sluiten van kringlopen.

Trefwoorden in Nederlands: pootaardappelteelt, verduurzaming, vergroenen, groenbemesters, compost, natuurinclusieve maatregelen, agrobiodiversiteit