Factsheet: Effect zonnepanelen met strokenteelt op insecten- en plantendiversiteit

Merel A. Hondebrink, Burret Schurer, Zwanet Herbert. 2021. Factsheet: Effect zonnepanelen met strokenteelt op insecten- en plantendiversiteit. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 1.49 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biodiversiteitsstroken worden om verschillende redenen aangelegd langs percelen. Ze functioneren als schuilplaats, voortplantingsoord en voedselbron voor insecten en dienen daarnaast, mits aangelegd naast een watergang, als buffer om uit- en afspoeling van nutriënten tegen te gaan.

Deze demo in de Veenkoloniën brengt in beeld wat de effecten zijn van de combinatie biodiversiteitsstrook en mobiele zonnepanelen op het naastgelegen gewas en de lokale biodiversiteit. Er is hiermee geëxperimenteerd door Bolderdijk Boerderij met het Louis Bolk Instituut en GroenLeven om antwoord te kunnen geven op de vraag of boeren kunnen verdienen aan zonnepanelen en tegelijkertijd de lokale biodiversiteit kunnen stimuleren. Voor de demo is een meerjarig akkerrandenmengsel ingezaaid in een perceel met strokenteelt.

Trefwoorden in Nederlands: Biodiversiteitsstroken, zonnepanelen, akkerrandenmengsel, strokenteelt