De trots van de Krimpenerwaard

Eenmalig magazine met resultaten uit de Proeftuin Krimpenerwaard

René Schepers, Barend Meerkerk, Els van Westrienen, Teus Verhoeff, Onno van Eijk, Aart de Zeeuw, Pedro W.L. Janssen, Sjon de Leeuw, Maaike van Agtmaal, Jeroen Pijlman, Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Karel van Houwelingen, Leo Kool, David de Jong, Youri Egas, Jan Voets, Martine Bruinenberg, Monique W.P. Bestman, Ingrid van Dixhoorn, Wim den Hartog, Delian Kool, Ariëtte van Knegsel, Peter de Wit, Cynthia Verwer, Anna Koornneef, Tim van Noord. 2022. De trots van de Krimpenerwaard: Eenmalig magazine met resultaten uit de Proeftuin Krimpenerwaard. Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, PPO-Agro Advies, het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC).
Pagina's / pages: 56
Type: Overig
Download (pdf, 8.64 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om de landbouw toekomstbestendig te maken moet er meer aandacht zijn voor klimaat, landschap, milieu en biodiversiteit, vindt Europa. En dit vraagt een grote inspanning van boeren. Het zijn lastige opgaven, waarbij in de veenweidegebieden in de Krimpenerwaard het accent ligt op het voorkomen van bodemdaling en het beperken van broeikasgasemissies. En dan is er nog de stikstofcrisis, de woningbouw, de toename van recreatie en de behoefte aan zoetwaterbuffers in het gebied. De druk - de claim op schaarse gronden - neemt aan alle kanten toe. En die grond is grotendeels in het bezit van agrariërs.

Met de Proeftuin is een poging gedaan om al deze wensen en eisen om te zetten in een robuust plan met als doel een toekomstbestendige landbouw in de veenweiden, waar de agrariërs ook nog een goede boterham kunnen verdienen.

Trefwoorden in Nederlands: landschapsinclusieve landbouw, bodem, biodiversiteit, voedselproductie, landschappelijke diversiteit