Bodemmonitoring in het Buijtenland van Rhoon

De eerste effecten van natuurinclusieve landbouw op bodemkwaliteit

Dennis T. Heupink, Udo Prins. 2022. Bodemmonitoring in het Buijtenland van Rhoon: De eerste effecten van natuurinclusieve landbouw op bodemkwaliteit. 2022-027 LbP. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 69
Type: Rapport
Download (pdf, 11.65 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het kader van de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR) is in het Buijtenland van Rhoon de afgelopen jaren een transitie naar een natuurinclusieve vorm van landbouw gestart. In 2017 is in het Experiment Zegenpolder, en in 2018 in de rest van het Buijtenland van Rhoon, de uitgangssituatie van de bodemkwaliteit in kaart gebracht. Hier is een vervolg aan gegeven door in 2021, wanneer de transitie naar natuurinclusieve landbouw in het gebied enkele jaren in gang is, opnieuw een bodemmonitoring uit te voeren. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of er ontwikkelingen zijn in bodemkwaliteit en bodemleven in relatie tot genomen (beheers)maatregelen in zowel het werkgebied Experiment Zegenpolder als het gehele gebied Buijtenland van Rhoon, waar de Zegenpolder onderdeel van is.

Deze rapportage is een vervolg op de in 2020 verschenen rapportage ‘Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon - Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur’.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemkwaliteit, bodemleven, natuurinclusieve landbouw, monitoring, BLN