Bodem & Klimaat Netwerk – Veehouderij

Rapportage 2019

Jan-Paul Wagenaar, Maaike van Agtmaal, Pedro W.L. Janssen, Bo Stout, Moira de Klyn. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Veehouderij: Rapportage 2019. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 39
Type: Rapport
Download (pdf, 2.12 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2018 is het project Slim Landgebruik Bodem & Klimaat- Netwerk Veehouderij begonnen. Dit project is onderdeel van de projectenportfolio Slim Landgebruik. Het doel is om koolstofvastleggende maatregelen te vinden, te monitoren en te evalueren aan de hand van netwerken van ondernemers. Zij passen maatregelen toe, en demonstreren deze, met als doel om binnen de landbouwsectoren op minerale gronden vanaf 2030 een vastlegging van 0.5 – 1 Mton CO2 per jaar extra te realiseren als gevolg van aangepast landgebruik en bodembeheer. Verschillende partners werken constructief en plezierig aan opzet en invulling van dit deelproject. Daarnaast heeft een grote groep ondernemers in drie verschillende regio’s (en ondernemers in een landelijk netwerk) op een positieve manier de handschoen opgepakt om te gaan werken aan het vastleggen van CO2. Zij verlenen medewerking aan het verrichten van een bodemmeting en het beschikbaar stellen van relevante bedrijfsinformatie. Alles bij elkaar een goede basis om het Netwerk Veehouderij de komende jaren verder invulling te geven.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, koolstof, veehouderij, koolstofdioxide, CO2, klimaat