Beweiding en weidevogelbeheer - Bevindingen en aanbevelingen vanuit project Vogels en Voorspoed Fryslân

Nyncke Hoekstra, Anne Jansma. 2021. Beweiding en weidevogelbeheer - Bevindingen en aanbevelingen vanuit project Vogels en Voorspoed Fryslân. 2021-032 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 42
Type: Rapport
Download (pdf, 2.61 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De waarde van beweiding binnen het weidevogelbeheer wordt steeds meer ingezien, maar staat toch vaak in laag aanzien, o.a. vanwege onderzoeken dat vertrapping een forse bijdrage levert aan nestverliezen. Echter, met de realisatie dat kuikenoverleving van groter belang is voor het voortbestaan van weidevogels in Nederland en het feit dat maximaal beweiden een alternatief is voor vroeg maaien (waarbij zowel nest- als kuikenoverlevingskansen klein zijn), wordt de roep om een herwaardering van beweiding en mogelijk beter inpasbare vogelvriendelijke weidesystemen sterker. Het doel van project Vogels en Voorspoed Fryslân was om meer inzicht in te krijgen in de bijdrage die beweiding kan leveren aan het versterken van het weidevogelbeheer.

Trefwoorden in Nederlands: beweiding, weidevogels, weidevogelbeheer,