Toegankelijker maken van gezonde voeding

Gezonde voeding voor iedereen om bij te dragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen

Financiële, mentale en fysieke gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit leidt tot gezondheidsverschillen binnen onze maatschappij. Het Louis Bolk Instituut onderzoekt hoe deze verschillen verkleind kunnen worden door in te zetten op voeding en leefomgeving, met als doel een duurzame verandering teweeg te brengen om te voorkomen dat toekomstige generaties in een vicieuze cirkel blijven hangen. Zo krijgen kinderen in de toekomst een betere start en daarmee betere kansen.
 

Voedselbank en gezond eten

Uit onderzoek blijkt dat mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank minder gezond eten. Het Louis Bolk Instituut heeft een klein behoefteonderzoek gedaan onder afnemers van de Voedselbank. Willen zij graag iets veranderen? Hoe gezond voelen zij zich en waar heeft dat mee te maken? Uit gesprekken en vragenlijsten bleek dat de mensen gezond eten belangrijk voor hun gezondheid vinden. Het werd net zo vaak, of zelfs vaker genoemd dan stress. Lees meer in de factsheet n.a.v. een onderzoek dat wij deden in Dordrecht. Uit diezelfde gesprekken en uit gesprekken met gemeenten bleek dat de vraag naar gezonde voeding niet alleen Voedselbank-afnemers bezig houdt, maar minstens net zo belangrijk is voor mensen die geen recht hebben op een Voedselbankpakket maar wel moeite hebben met rondkomen.

Lees hier meer over de relatie tussen geldstress en gezond eetgedrag.  

Initiatieven voor gezinnen met jonge kinderen

Daarom onderzochten we in Utrecht Noordwest onder een bredere doelgroep waar men behoefte aan heeft als het gaat om gezond eten. We richtten ons daarbij op gezinnen met jonge kinderen die moeite hebben met rondkomen. Er bleken tal van initiatieven te zijn rond dit thema, en bewoners deelden veel ideeën en tips. Bepalend voor eetpatronen waren onder andere gemak, tijdsdruk, stress, beperkte financiële middelen, voorkeuren van kinderen en het belang van thuis koken. Deze thema’s zijn vervolgens besproken tijdens een bijeenkomst waarin professionals en bewoners samen nadachten over de toekomst van de wijk. Er bleek groot enthousiasme te zijn om samen met elkaar te werken aan gezondheid voor iedereen. Lees meer in de factsheet met resultaten van het onderzoek in Utrecht Noordwest.

Werken naar een betere sociale en fysieke leefomgeving

De opgedane kennis en het enthousiasme willen we de komende tijd vertalen naar de praktijk. We doen dat door middel van praktijkgericht actie-onderzoek. Een onderzoek waarin we samenwerking stimuleren tussen inwoners en professionals in de wijk, zodat zij samen richting geven aan de ontwikkelingen in de wijk. We willen opzoek gaan naar nuttige samenwerkingsverbanden, ons richten op borging van goede initiatieven en uiteraard monitoren wat er goed gaat, effectief is en wat beter kan. Hierin nemen we alle aspecten mee, van inwoners, tot professionals en de leefomgeving.

Dat is voor het Louis Bolk Instituut de manier om op holistische wijze actief bij te dragen aan het creëren van inzicht over effectieve burgerparticipatie dat bijdraagt aan een betere sociale en fysieke leefomgeving met als doel een gezondere samenleving met minder gezondheidsverschillen.