Robuust telen met Biodiversiteit

Robuust telen met biodiversiteit  richt zich op het ontwikkelen van strategieën die inzet van insecticiden overbodig maken terwijl de schade door trips aan landbouwgewassen aanvaardbaar laag blijft. Voor met name uien vormt trips een toenemend regionaal probleem. Door de inzet van insecticiden te beperken blijven natuurlijke vijanden en overige biodiversiteit in tact. Het Louis Bolk Instituut werkt in deze PPS samen met BO Akkerbouw, Wageningen en CZAV en Agrifirm aan maatregelen met inzet van natuurlijke elementen.    
 

De maatregelen die worden getoetst, zijn gestoeld op natuurinclusieve landbouw inclusief inzet van natuurlijke vijanden en andere beheersingsmethoden. Het doel hierbij is de schade door trips in uien tot een aanvaardbaar laag niveau te beperken. Hierbij wordt zowel van ondergrondse als bovengrondse biodiversiteit gebruik gemaakt. 

Beheersingsstrategie voor trips

Naast een regionale monitoringsmethodiek komt er een trips beheersingsstrategie (tbs) voor de praktijk beschikbaar waarin het vaststellen van de schadedrempel en keuze voor maatregelen en middelen zijn opgenomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige of in te zetten gekweekte natuurlijke vijanden van trips, en afweer (weglokken met feromonen of verwarring met geurstoffen). Kennis over de levenscyclus van trips en natuurlijke vijanden die de populaties trips in het gewas onderdrukken, en ervaringen met inzetbare feromonen en geurstoffen leiden tot methoden die deze plaag op natuurlijke wijze beheerst. Inmiddels wordt de tripspopulatie in het uiengewas op tien locaties gevolgd en vindt er jaarlijks monitoring plaats van de aanwezige biodiversiteit in het perceel.

Onderzoeksvragen

Belangrijke onderzoeksvragen zijn:
•    Hoe bouwt de populatie tabakstrips zich op in de tijd (aantal generaties)?
•    Welke omstandigheden bepalen de populatie opbouw (klimaat, temperatuur, etc.)?
•    Hoe kan de populatie opbouw in een regio worden gevolgd?
•    Hoe wordt de schadedrempel bepaald en welke gegevens zijn hiervoor nodig?
•    Welke bodemgebonden natuurlijke bestrijders beïnvloeden de populatie opbouw?
•    Welke maatregelen ondersteunen de populatie opbouw van natuurlijke bestrijders?
•    Welk effect hebben natuurinclusieve maatregelen op de biodiversiteit?

Door kennis en resultaten uit dit onderzoek te benutten wordt het mogelijk om trips te beheersen zonder inzet van schadelijke insecticiden. Door de samenwerking met toeleveringsbedrijven Agrifirm en CZAV komt de kennis snel beschikbaar voor de praktijk.