Ontwikkeling van een Biodiversiteits-monitor Akkerbouw

De huidige vorm van akkerbouw biedt weinig ruimte voor biodiversiteit. De focus op grootschalige productie voor de wereldmarkt geeft boeren nauwelijks kans om in te zetten op natuurwaarden. Maar hoe zou het gaan als boeren niet alleen geld verdienen met de producten die ze leveren, maar ook betaald worden voor hun diensten? In de PPS Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw ontwikkelt het Louis Bolk Instituut een systematiek om boeren te belonen wanneer zij werken aan biodiversiteit.
 

Biodiversiteit in de akkerbouw

Biodiversiteit in de akkerbouw is een uitdaging. Veel boeren willen werken aan het herstel van biodiversiteit in het akkerbouwgebied, maar het huidige economische systeem remt dit af. Brancheorganisatie Akkerbouw, het Wereld Natuurfonds, de Rabobank en de Provincie Groningen willen hier verandering in brengen door financiële beloning voor het inzetten op biodiversiteit mogelijk te maken. Het Louis Bolk Instituut werkt samen met de Wageningen Universiteit en BoerenNatuur aan de ontwikkeling van een systematiek om boeren te kunnen belonen voor biodiversiteit zonder maatregelen voor te schrijven.

Werken met KPI’s

De systematiek die binnen de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw wordt toegepast werkt met KPI’s: kritische prestatie indicatoren. Kritische prestatie indicatoren geven weer wat een teler op zijn bedrijf doet voor biodiversiteit. De integrale set van KPI’s die gezamenlijk de prestaties op biodiversiteit weergeven houden elkaar (en daarmee de uitkomst op biodiversiteit) in balans. Het door het Louis Bolk Instituut ontwikkelde Conceptueel Kader Biodiversiteit staan aan de basis van deze KPI’s. Deze systematiek wordt al succesvol toegepast in de reeds ontwikkelde Biodiversiteitsmonitor Veehouderij.

Van ontwikkeling tot een praktijktool

In 2017 is gestart met de ontwikkeling van KPI’s voor een  Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Nu wordt gezocht met de partners naar wat nu echt werkt voor biodiversiteit in de akkerbouw. Daarna worden de KPI’s getoetst in de praktijk en aan een set voorwaarden die de bruikbaarheid voor de akkerbouwer moeten garanderen. Ook  drempel en streefwaarden zullen worden afgeleid. Doel is een concept voor een definitieve inrichting van een Biodiversiteitsmonitor voor de Akkerbouw.