Natuur als medicijn

In de natuur zijn wordt door veel mensen als prettig ervaren en draagt bij aan de mentale en fysieke gezondheid. Ook wetenschappelijk onderzoek laat de positieve effecten van natuur zien op stress, depressie, zorgen en je stemming, naast fysieke effecten. In vele landen wordt de natuur inmiddels gezien als een therapievorm, als een medicijn, en wordt ook als zodanig voorgeschreven. Daarnaast worden er vele op de natuur gebaseerde interventies ingezet, zoals wilderness therapie, bosbaden, wandelgroepen en coaching in de natuur en natuurkalender voor diverse doelgroepen . Het Louis Bolk Instituut draagt bij aan de implementatie en praktijkevaluatie van natuur als medicijn. 
 

Praktijkonderzoek nodig

Er zijn veel mensen die voor hun gezondheid activiteiten in de natuur ondernemen al dan niet op voorschrift van een arts. Er zijn veel interventies die plaatsvinden in de natuur of waar een natuurcomponent in zit. Ondanks dat er wetenschappelijk bewijs is voor de positieve gezondheidseffecten van de natuur in het algemeen, is van veel van deze interventies binnen de wetenschap nog weinig bekend over wat die activiteit precies oplevert voor gezondheid en welbevinden, voor welke doelgroep het werkt, welke effecten het meest uitgesproken zijn, en onder welke omstandigheden die effecten optreden. Daarom evalueren doen wij praktijk onderzoek naar gezondheidsactiviteiten waarin de natuur een rol speelt en brengen de effecten in kaart. 

Projecten

Wij hebben onder andere onderzoek gedaan naar de effecten van Biowalking op de ervaren gezondheid van diabetes patiënten. Om het thema verder te ontwikkelen, werken we interventies en projecten uit samen met de doelgroep. Zo is er in Arnhem een wijkgezondheidstuin de ‘Bruistuin’ ontwikkeld voor en door bewoners, een gedeelde buurtmoestuin waar allerlei activiteiten werden georganiseerd rond voeding en gezondheid.