Keuzehulp complementaire zorg voor ouders van kinderen met kanker

De behandeling van kanker gaat vaak samen met nare bijwerkingen zoals misselijkheid, pijn en vermoeidheid. Vooral voor kinderen met kanker is dit heel ingrijpend. Daarom wil het Prinses Máxima Centrum ouders informatie aanbieden over complementaire zorg waarmee deze bijwerkingen kunnen worden verminderd. Denk aan muziek, acupressuur, gembercapsules en hypnotherapie. Hierdoor kunnen hun kinderen de behandeling beter doorstaan en is hun kwaliteit van leven tijdens de behandeling beter. 

Integrale Oncologie in Nederland

Er komt in Nederland steeds meer aandacht voor complementaire zorg tijdens en rond kankerbehandelingen. Dit wordt Integrale Oncologie genoemd. Deze ontwikkeling komt voort uit de grote behoefte bij patiënten om zelf iets te kunnen doen tijdens de kankerbehandeling of iets te kunnen doen voor hun kind als het behandeld wordt. Een aantal ziekenhuizen, zoals het Rijnstate, Prinses Máxima Centrum (PMC) en Isala, heeft inmiddels een spreekuur voor mensen met vragen over complementaire zorg. 

Keuzehulp complementaire zorg

Samen met het PMC en het Van Praag Instituut maken we een zogenoemde keuzehulp over complementaire zorg voor ouders van kinderen met kanker. Daarmee doorlopen ouders een soort stappenplan en kunnen zij per fase of probleem bekijken welke aanvullende behandelingen ingezet kunnen worden om de levenskwaliteit van hun kind te verbeteren. De keuzehulp is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijk publicaties over complementaire zorg. Een deel van de publicaties is op kwaliteit beoordeeld door NAFKAM, een Noors onderzoeksinstituut voor complementaire zorg. Het andere deel is door het Louis Bolk Instituut gezocht en beoordeeld. Vervolgens zijn alle publicaties bekeken door een team van vijftien zorgverleners, oncologen, onderzoekers, psychologen en ouders van het PMC. Samen hebben zij aanbevelingen gemaakt voor de website waarop de keuzehulp beschikbaar komt. De website is nog in ontwikkeling.

Effectieve behandelingen bij pijn en angst

Er zijn verschillende complementaire behandelingen mogelijk bij bijvoorbeeld pijn en angst. Zo blijkt uit onderzoek dat hypnotherapie een positief effect heeft op pijn bij prikken. Luisteren naar muziek kan helpen voor het verminderen van angst voor prikken. Ook massage kan worden aangeboden tegen angst en pijn. Acupressuur kan helpen tegen de misselijkheid door chemotherapie en ouders kunnen dit makkelijk leren en zelf bij hun kind toepassen. Denk verder aan gembercapsules die kunnen werken tegen misselijkheid en creatieve therapie die de kwaliteit van leven kan verbeteren. Verder kunnen vitamine E en pycnogenol worden gebruikt tegen mucositis.

Complementaire zorg in het PMC

De keuzehulp biedt dus informatie over allerlei mogelijke complementaire behandelingen om de levenskwaliteit van kankerpatiëntjes tijdens een behandeling te verbeteren. Het overzicht is binnenkort beschikbaar op de website van het PMC. Daarnaast bekijkt het PMC hoe de aanbevelingen in de eigen zorgtrajecten geïmplementeerd kunnen worden en bij wie ouders van patiënten terecht kunnen met aanvullende vragen.

Vervolgonderzoek nodig

Om Integrale Oncologie in Nederland verder vorm te geven is vervolgonderzoek nodig. Dit blijkt ook uit de recent gepubliceerde onderzoeksagenda Integrative Medicine, ontwikkeld door het Louis Bolk Instituut samen met het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid. Deze agenda is opgesteld om de belangrijkste onderzoeksvragen en -onderwerpen in kaart te brengen voor onderzoek over Integrative Medicine in Nederland. Dat leidt namelijk tot meer kennis die kan bijdragen aan een betere, veiligere en betaalbaardere zorg voor patiënten.