JPIAMR: aanpak antibioticaresistentie

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance

Het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)  is een samenwerkingsverband waarin lidstaten op het thema antimicrobiële resistentie samenwerken, met steun van de Europese Commissie. Op dit moment nemen 28 landen deel aan JPIAMR. Namens Nederland participeert ZonMw in dit wereldwijde samenwerkingsverband. Ook lanceert het JPIAMR een virtueel onderzoeksinstituut. Dit dynamische netwerk van onderzoeksfaciliteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie zorgt voor een wereldwijd platform voor wetenschappelijke samenwerking en onderzoekscapaciteit. Wij voeren projecten uit onder dit samenwerkingsverband. 

JPIAMR 10th call project: Traditionele en complementaire zorg

Wij zijn momenteel coöordinator van het JPIAMR project, Network T&CM alternatives for antibiotics worldwide: Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance (GIFTS-AMR) wat van jan. 2021 tot dec. 2023 loopt. 

Binnen het netwerk is onder meer het volgende gerealiseerd:

  1. het ontwikkelen van een wereldwijd netwerk: het in kaart brengen en verbinden van de onderzoeksvelden, onderzoeksinstituten, onderzoekers en infrastructuren in de veterinaire en de humane gezondheidszorg die betrokken zijn bij onderzoek naar traditionele- en complementaire zorgoplossingen voor antimicrobiële resistentie wereldwijd;
  2. het vormgeven van "The GIFTS-AMR research agenda: Traditional, Complementary & Integrative Healthcare" voor zowel in de humane als in de veterinaire gezondheidszorg; 
  3. ontwikkelen van 1e kennisclip of education module (Engels);
  4. het communiceren van de resultaten in een online conference.

Lees meer op de projectwebsite van het JPIAMR

Afgerond JPIAMR 4th call project: Appropriate use of antibiotics: the role of CAM treatment strategies

Een concreet resultaat van het afgeronde JPIAMR 4th call project zijn twee apps, die op basis van literatuuronderzoek en het in kaart brengen van expertkennis zijn ontwikkeld. Een app voor het gebruik van natuurlijke middelen bij acute, ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties en een app voor het goed omgaan met koorts. Deze apps kunnen gebruikt worden door patiënten, huisartsen en apothekers; in samenspraak of alleen. Het is de verwachting dat het gebruik van de apps bijdraagt aan het verminderen van het (onjuist) gebruik van antibiotica. En tevens dat het tegemoet komt aan de wens van artsen en patiënten om bovenste luchtweginfecties goed te behandelen en de klachten hiervan te verminderen. Het project heeft ook geresulteerd in een conferentie (in 2018 en in 2020) voor EU parlementariërs, georganiseerd door EuroCam in samenwerking met het LBI en partners, waarin de resultaten van het JPIAMR-project werden gepresenteerd over de rol van complementaire zorg bij het reduceren van (onjuist) antibioticagebruik en antibioticaresistentie. 

Meer informatie

Tijdens het JPIAMR 4th call project is een website met informatie over de bijdrage van complementaire zorg aan preventie en behandeling van infectieziekten in zorg en landbouw ontwikkeld. Deze website zal verder worden uitgebreid met meer informatie tijdens het nieuwe JPIAMR 10th call project. 

Zie ook de website van ZonMw - Appropriate use of antibiotics: the role of CAM treatment strategies