Peter Keijzer

Ir. Peter Keijzer
Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Peter Keijzer werkt vooral in de landbouw aan thema's zoals eiwittransitie, veredeling en rassenonderzoek, biodiverse en robuuste teeltsystemen, verzilting, microbioom en voedselkwaliteit: alles gericht op verduurzaming van teelten en teeltsystemen met daarbij een eerlijk verdienvermogen voor de boer. Hij is co-programmaleider Groene Veredeling, nationaal actief in overlegstructuren van de biologische landbouw en internationaal actief in onderzoeksprogrammering voor de biologische landbouw.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Jacco de Stigter, Robert-Jan van Diepen, Abco de Buck, Iris Flamand, Peter Keijzer, Floris Sikking, Ton van Schie. 2024. Whitepaper Wilgen: vergeten oerhollandse klassieker vol potentie.
Boki Luske, Abco de Buck, Dennis T. Heupink, Jonathan R. De Long, Peter Keijzer, Peter Voshol. 2022. Sturen op meer diversiteit op het veld en op het bord.
Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer, Dennis T. Heupink. 2021. FlevoVeldboon.
Peter Keijzer, Willemijn J.M. Cuijpers. 2020. Actieplan 'Naar een landelijke veldboonketen’.
Peter Keijzer, Floor C. van Malland MSc, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren, G.K. Pot, Peter Voshol. 2020. Gezonde bodem ... gewas/vee ... voeding ... mens.

Flyers en factsheets

Iris Flamand, Udo Prins, Peter Keijzer, Marieke Laméris. 2024. Factsheets lupine 1, 2, 3 en 4.
Iris Flamand, Udo Prins, Peter Keijzer, Marieke Laméris. 2024. Factsheet Lupine 1: Perceelskeuze, rassenkeuze, zaaibed en zaaien.
Iris Flamand, Udo Prins, Peter Keijzer, Marieke Laméris. 2024. Factsheet Lupine 2: Opkomst en onkruidbeheersing.
Iris Flamand, Udo Prins, Peter Keijzer, Marieke Laméris. 2024. Factsheet Lupine 3: Ziekten en plagen.
Iris Flamand, Udo Prins, Peter Keijzer, Marieke Laméris. 2024. Factsheet Lupine 4. Afrijping en oogst.