Nick J.M. van Eekeren

Dr. ir. Nick J.M. van Eekeren
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Nick van Eekeren studeerde veehouderij aan de Landbouwuniversiteit Wageningen is al meer dan 30 jaar werkzaam op het gebied van inhoud- en procesondersteuning bij kennisontwikkeling en –verspreiding. Sinds 1997 is hij verbonden aan het Louis Bolk Instituut als senior in verschillende melkveehouderijprojecten waarin hij naast het doen van onderzoek, ook studiegroepen en individuele bedrijven begeleidt. In deze projecten heeft hij een ruime ervaring opgedaan in het vertalen van onderzoek naar de praktijk en vice versa, met specifieke expertise op het gebied van verduurzaming van weidebeheer, nutriëntenkringlopen, biodiversiteit en bodemkwaliteit. Daarbij heeft hij relevante kennis en ervaring op het vlak van organische stofbeheer, klimaatadaptatie en bodem/water-vraagstukken. Nick van Eekeren wordt vaak als expert betrokken bij beleidsadvies, is een ervaren procesbegeleider en heeft vergelijkende kennis van diverse bodemsoorten in de melkveehouderij. Hij heeft een uitgebreid netwerk van boeren-, keten- en bestuurlijke contacten en is auteur van meer dan 500 publicaties, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht.

Alle publicaties

Direct naar:

Wetenschappelijk artikel

L.M. Alderkamp, A. van der Linden, C.W. Klootwijk, G. Holshof, Nick J.M. van Eekeren, F. Taube, C.E. van Middelaar. 2024. Grass clover swards: A way out for Dutch dairy farms under legislative pressure?.
Stephan van Vliet, Amanda Blair, Lydia Hite, Jennifer Cloward, Robert Ward, Carter Kruse, Herman van Wietmarschen, Nick J.M. van Eekeren, Scott Kronberg, Frederick Provenza. 2023. Pasture-finishing of bison improves animal metabolic health and potential health-promoting compounds in meat.
Nyncke Hoekstra, Jonathan R. De Long, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Astrid Manhoudt, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Differences in grassland sward biodiversity and management regime lead to mixed effects on ecosystem services.
Martine Bruinenberg, Maaike van Agtmaal, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Residues of pesticides in dairy cow rations and fly treatments reduce the number of Coleoptera in dung.
Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effect of Lolium perenne population differences on shoot tissue nitrogen concentrations when grown on a peat soil.
Pieter J. Oort, Bart G.H. Timmermans, R.L.M. Schils, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Recent weather extremes and their impact on crop yields of the Netherlands.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Higher density swards have a higher load bearing capacity.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2022. White clover (Trifolium repens) population dynamics are partly dependent on timing of seminal taproot death.
Nick J.M. van Eekeren, Eelke Jongejans, Maaike van Agtmaal, Yuxi Guo, Merit van der Velden, Carmen Versteeg, Henk Siepel. 2022. Microarthropod communities and their ecosystem services restore when permanent grassland with mowing or low-intensity grazing is installed.
Goaitske Iepema, Nyncke Hoekstra, R. de Goede, J. Bloem, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Extending grassland age for climate change mitigation and adaptation on clay soils.
Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Maaike van Agtmaal, J. Bloem, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Effects of Ca:Mg ratio and pH on soil chemical, physical and microbiological properties and grass N yield in drained peat soil.
Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, J. Bloem, Nyncke Hoekstra, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Productivity and Topsoil Quality of Young and Old Permanent Grassland: An On-Farm Comparison.
Sofia Gomes, Peter van Bodegom, Maaike van Agtmaal, Nadejda A Soudzilovskaia, Monique W.P. Bestman, Elza Duijm, Arjen Speksnijder, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Microbiota in Dung and Milk Differ Between Organic and Conventional Dairy Farms.
H. C. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Sward lifting in compacted grassland.
Jeroen Pijlman, G. Holshof, W. van den Berg, G.H. Ros, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Soil nitrogen supply of peat grasslands estimated by degree days and soil organic matter content.
M. Hoogsteen, Evert-Jan Bakker, Nick J.M. van Eekeren, Pablo Tittonell, J.C.J. Groot, Martin K. Ittersum, Egbert Lantinga. 2020. Do Grazing Systems and Species Composition Affect Root Biomass and Soil Organic Matter Dynamics in Temperate Grassland Swards?.
R. Schils, Bert Philipsen, Nyncke Hoekstra, G. Holshof, R.L.G. Zom, Idse Hoving, C.G. van Reenen, M.W.J. Stienezen, C.W. Klootwijk, J.T.N. van der Werf, L. Sebek, Nick J.M. van Eekeren, Ingrid van Dixhoorn, A. van den Pol-van Dasselaar. 2019. Amazing Grazing: A Public and Private Partnership to Stimulate Grazing Practices in Intensive Dairy Systems.
Nyncke Hoekstra, G. Holshof, R. Schils, Bert Philipsen, C.G. van Reenen, Karel van Houwelingen, Nick J.M. van Eekeren. 2019. The effect of Kurzrasen and Strip-Grazing on Grassland Performance and Soil Quality of a Peat Meadow.
H.R.P. Philips, et. al., Nick J.M. van Eekeren. 2019. Global distribution of earthworm diversity.
Joachim G.C. Deru, J. Bloem, R. de Goede, Nyncke Hoekstra, H. Keidel, H. Kloen, A.F.M Nierop, M. Rutgers, T. Schouten, Jan van den Akker, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Predicting soil N supply and yield parameters in peat grasslands.
Jeroen Pijlman, Stijn J. Berger, Fay Lexmond, J. Bloem, Jan Willem van Groeningen, Eric Visser, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Can the presence of plantain (Plantago lanceolata L.) improve nitrogen cycling of dairy grassland systems on peat soils?.
Brechje de Haas, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Eric Visser, Hans de Kroon, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures.
Joachim G.C. Deru, J. Bloem, R. de Goede, H. Keidel, H. Kloen, M. Rutgers, Jan van den Akker, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Soil ecology and ecosystem services of dairy and semi-natural grasslands on peat.
Edith T. Lammerts van Bueren, P.C. Struik, Nick J.M. van Eekeren, Edwin Nuijten. 2018. Towards resilience through systems-based plant breeding. A review.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Chris J. Koopmans, Willemijn J.M. Cuijpers, Natasja Oerlemans, Ben J. Koks. 2016. Agriculture and biodiversity: a better balance benefits both.
J. W. Erisman, Guy Brasseur, P Ciais, Nick J.M. van Eekeren, Thomas L. Theis. 2015. Global change: Put people at the centre of global risk management.
Joachim G.C. Deru, Henk Schilder, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Genetic differences in root mass of Lolium perenne varieties under field conditions.
Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer, M.C. Hanegraaf, Jan G. Bokhorst, D. Nierop, J. Bloem, T. Schouten, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2010. Ecosystem services in grassland associated with biotic and abiotic soil parameters.
M. Rutgers, A.J. Schouten, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren, R.G.M. de Goede, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, A. van der Wal, C. Mulder, L. Brussaard, A.M. Breure. 2009. Biological measurements in a nationwide soil monitoring network.
Nick J.M. van Eekeren, D.W. van Liere, Franciska T. de Vries, M. Rutgers, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2009. A mixture of grass and clover combines the positive effects of both plant species on selected soil biota.
Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer, J. Bloem, T. Schouten, M. Rutgers, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2009. Soil biological quality of grassland fertilized with adjusted cattle manure slurries in comparison with organic and inorganic fertilizers.
Nick J.M. van Eekeren, L. Bommele, J. Bloem, M. Rutgers, R.G.M. de Goede, D. Reheul, L. Brussaard. 2008. Soil biological quality after 36 years of ley-arable cropping, permanent grassland and permanent arable cropping.
Franciska T. de Vries, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren, L. Brussaard, E. Hoffland. 2007. Fungal biomass in pastures increases with age and reduced N input.
Franciska T. de Vries, Ellis Hofland, Nick J.M. van Eekeren, L. Brussaard, J. Bloem. 2006. Fungal/bacterial ratios in grasslands with contrasting nitrogen management.

Rapport

Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Pedro W.L. Janssen, Rob Geerts, T. Visser, Willemien Geertsema. 2024. Kruidenrijk grasland – betekenis voor productie, bodem en biodiversiteit.
Merijn van den Hout, Jan de Wit, Martine Bruinenberg, Nyncke Hoekstra, Pieter R.A. Struyk, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Grasland maakt het verschil.
Merijn van den Hout, Robin Walvoort, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Enkeerd 2.0 literatuurstudie.
Monique W.P. Bestman, Jeroen Pijlman, Youri Egas, Ollie van Hal, Anna Koornneef, Frank Lenssinck, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Eindrapportage Veen Voer en Verder II.
Nick J.M. van Eekeren, Eelke Jongejans, Maaike van Agtmaal, Yuxi Guo, Merit van der Velden, Carmen Versteeg, Henk Siepel. 2021. Bodemleven in de toplaag.
Vince Kaandorp, Perry de Louw, Nick J.M. van Eekeren, Carmen Versteeg. 2021. Demonstratie Maatregelen Maaiveldafvoer.
Evert Prins, Joost Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Effect van bekalking met Vitens kalkkorrel op grasland.
Joost Lommen, Roy Gommer, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Grutto’s en pesticiden.
Anne van Doorn, J. Reijs, J. W. Erisman, Frank P.M. Verhoeven, Daan Verstand, Wouter de Jong, Karin Andeweg, Nick J.M. van Eekeren, Anne Charlotte Hoes, Heleen van Kernebeek, Chris J. Koopmans, Jan-Paul Wagenaar, Pieter de Wolf. 2021. Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s.
Wim van Dijk, Nick J.M. van Eekeren, Jantine van Middelkoop, Gerard Velthof. 2021. Stikstofdynamiek bij vruchtwisseling van grasland en bouwland.
Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Hydrofobie op veengrond.
Gerard Ros, Sven Verweij, Nick Quist, Nick J.M. van Eekeren. 2020. BedrijfsBodemWaterPlan.
Gerard Oomen, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Het leerbedrijf Warmonderhof.
Peter Keijzer, Floor C. van Malland MSc, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren, G.K. Pot, Peter Voshol. 2020. Gezonde bodem ... gewas/vee ... voeding ... mens.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, Jeroen Pijlman. 2020. De waarde van vaste mest.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van sorghum.
Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Joke Pannecoucque, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Sorghum als aanvullend ruwvoergewas.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Youri Egas, Jeroen Geurts, Karel van Houwelingen, Anna Koornneef, Frank Lenssinck, Jeroen Pijlman, Renske Vroom. 2019. Eindrapportage Veen Voer en Verder.
Nick J.M. van Eekeren, T. Visser. 2019. Memo: Invulling Kruidenrijk grasland.
H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Jan de Wit. 2018. Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven.
Maaike van Agtmaal, Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems.
Joachim G.C. Deru, Stijn van de Goor, Nick J.M. van Eekeren, Alex de Vliegher, Joke Pannecoucque, Johan van Waes. 2018. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Jan-Paul Wagenaar, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Living lab Klimaatmax bedrijf - Voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact.
Chris J. Koopmans, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Quick scan mest en bodemkwaliteit.
Chris J. Koopmans, Sjef Staps, Merel A. Hondebrink, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Verkenning van de perspectieven voor koolstof opslag in agrarische bodems van Noord-Brabant.
Koos Verloop, Teus Verhoeff, Jouke Oenema, Idse Hoving, Barend Meerkerk, Jan Huijsmans, G. Migchels, Michel de Haan, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied.
Koos Verloop, Maaike van Agtmaal, Wim Bussink, Nick J.M. van Eekeren, Piet Groenendijk, Stefan Jansen, Gert-Jan Noij, Marleen Zanen. 2018. Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets.
Stijn van de Goor, Nick J.M. van Eekeren, Alex de Vliegher, Joke Pannecoucque, Bart Vandecasteele, Johan van Waes. 2017. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij.
Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit, A.J.T.M. Hospers-Brands, Willemijn J.M. Cuijpers, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Van gepeperd naar gekruid grasland.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Anne van Doorn, Willemien Geertsema, Nico Polman. 2017. Maatregelen Natuurinclusieve landbouw.
Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, G. Holshof, Harm Rijneveld, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck. 2017. Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden.
J. Zijlstra, P.W. Blokland, Nick J.M. van Eekeren, G. Migchels, N. Polman, Monique W.P. Bestman. 2017. Monitoring van functionele agrobiodiversiteit in de melkveehouderij: ontwikkeling van KPI’s.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Aart de Zeeuw. 2017. Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Anne van Doorn, Willemien Geertsema, Nico Polman. 2017. Measures for Nature-based agriculture.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, B Domhof. 2016. Goud van Oud Grasland.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2016. Bodemkwaliteit op veengrond.
Lucy P.L. van de Vijver, Cynthia Verwer, G. Smolders, A.J.T.M. Hospers-Brands, Nick J.M. van Eekeren. 2016. The cycle of veterinary antibiotics in the ecosystem.
H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Woelen van blijvend grasland op een zandgrond.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Stephanie Gerdes. 2015. Bufferboeren: Productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie.
P.N.M. Schipper, R.F.A. Hendriks, I.G.A.M. Noij, W. Honkoop, Nick J.M. van Eekeren, L. Boekhorst. 2015. Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2014. Biodiversiteit in de melkveehouderij.
M. Rutgers, T. Schouten, J. Bloem, E. Buis, Wim Dimmers, Nick J.M. van Eekeren, R.G.M. de Goede, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, H. Keidel, G. Korthals, C. Mulder, Esther Wattel-Koekkoek. 2014. Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem.
Boki Luske, Joachim G.C. Deru, Henk Wösten, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling..
J.H. Faber, Henk Wösten, Gerben Bakker, Jan G. Bokhorst, Eduard Hummelink, Ivo Laros, Nico van den Brink, Joachim G.C. Deru, Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, H. Kloen, Wim Dijkman, Jan van den Akker, R.G.M. de Goede, T. Schouten, M. Rutgers, Sjoerd Smits, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, Wim Dimmers, H. Keidel, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2012. Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden.
Joachim G.C. Deru, C.H.M. Evers, Nick J.M. van Eekeren, F. Th. Verhagen. 2011. Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Onderzoeksopzet, maatregelen en kennisdeling.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2010. Mineralenvoorziening van geiten.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer. 2010. Beworteling van grasland - een literatuurstudie.
Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, Edith Finke. 2010. Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009.
Merijn M. Bos, Nick J.M. van Eekeren, Bart G.H. Timmermans. 2010. Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland.
W. Govaerts, Nick J.M. van Eekeren. 2010. Kostprijsberekening biologische geitenmelk.
E.B. Oosterveld, Nick J.M. van Eekeren, H. Keidel. 2010. Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst. 2009. Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond.
Jan Kappers, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Arbeidsbehoefte in de geitenhouderij.
Harry van Wenum, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Geiten éénmaal daags melken.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2008. De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel.
W. Govaerts, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Kostprijsberekening biologische geitenmelk.
Anneke de Vries, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Het graasgedrag van de landgeit in Nederland.
Carin Lammes, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Invloed van biestsoort op immuniteit en ontwikkeling van geitenlammeren.
M. Rutgers, C. Mulder, A.J. Schouten, J. Bloem, J.J. Bogte, A.M. Breure, L. Brussaard, G.M. de Goede, J.H. Faber, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, H. Keidel, G. Korthals, Frans W. Smeding, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteit.
Jaap Schröder, Nick J.M. van Eekeren, Durk Oosterhof. 2006. De stikstofstromen bij Oosterhof nader bekeken.
Chris J. Koopmans, Frans W. Smeding, M. Rutgers, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Biodiversiteit en bodembeheer in de landbouw.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Hoe 100% biologisch voeren?.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Kostprijsberekening biologische geitenhouderij.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt. 2006. Optimalisatie van stikstofbenutting na het scheuren van grasklaver.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2006. Evenwichtige verschraling van natuurgronden.
Liesbeth Ellinger, Erik W. Baars, Ton Baars, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Homeopathie: een oplossing voor kalverdiarree.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Fosfaatbemesting van grasklaver.
H.A. van Schooten, Nick J.M. van Eekeren, M.C. Hanegraaf, G.J.H.M. van der Burgt, Matteo de Visser. 2006. Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt maïs.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Marco van Liere. 2005. De kracht van klaver.
Joachim G.C. Deru, Liesbeth Ellinger, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Homeopathie bij geiten.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver.
Matteo de Visser, J. Reijs, G. Andre, Nick J.M. van Eekeren, Egbert Lantinga. 2005. Kwaliteit van rundveedrijfmest.
Nick J.M. van Eekeren, Pieter Jans Jansonius. 2005. Ridderzuring beheersen.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, F. Neijenhuis. 2005. Vitaminen in rantsoenen voor biologisch melkvee.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven.
Ton Baars, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, Erik W. Baars. 2005. Werkwijze en methode binnen de Bioveem-aanpak.
Ton Baars, Nick J.M. van Eekeren, F.F. Lutteken, Alfonds Beldman, C. Bartels, A.P. Philipsen, G. Smolders, J.B. Pinxterhuis. 2002. Bioveem projectplan 2001-2006 : biologische melkveehouderij versterken en verbreden.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Graan voeren.
Nick J.M. van Eekeren. 1999. Ureumgehalte in tankmelk.

Vakblad artikel

Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Pendelende regenwormen voor waterregulatie.
Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Kan de regenworm een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie?.
Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Bevloeiing van veenweidegrasland.
Nick J.M. van Eekeren, Pedro W.L. Janssen. 2023. Levensduur van witte klaver in grasland verlengen.
Nyncke Hoekstra, Jacco de Stigter, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Zodenbemesting en scheurvorming.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. OBSALIM: voerbenutting optimaliseren.
Anne Jansma, Feitze van der Hoek, Robert Baars, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Wormen in extensief en intensief beheerd grasland.
Boki Luske, Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, G. Gerrits, S. Moerland. 2023. Betere beoordeling draagt bij aan kwaliteitsverbetering kruiden- en faunarijk grasland.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Obsalim: voerbenutting koeien optimaliseren.
Jacco de Stigter, Waas Thissen, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Vegan kaas: de nieuwe margarine?.
H. Keidel, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Aaltjes in sorghum en mais vergeleken.
Jan de Wit, Roos de Adelhart Toorop, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Lessen over samenwerken akkerbouw en veehouderij.
Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Monoculturen versus kruidenmengsels.
Nick J.M. van Eekeren, Nyncke Hoekstra, Pedro W.L. Janssen. 2022. Grasklaver: onderzoekservaringen op een rij.
Merijn van den Hout, Joost Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Positieve eigenschappen van blijvend gras én zetmeelproductie.
Bernard Voortman, Joost Sleiderink, Dion van Deijl, Nyncke Hoekstra, Merijn van den Hout, Jos van der Wel, Nick J.M. van Eekeren, G. van den Eertwegh. 2022. Een generieke methode voor het berekenen van potentiële gewasverdamping op basis van gemeten gewaseigenschappen.
Pieter R.A. Struyk, Gerard Oomen, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Grond diepmengen: Diepere beworteling en meer droogtetolerantie.
Nick J.M. van Eekeren, Martine Bruinenberg, Ben van Vorle. 2021. Bewuste strokeuze om pesticiden in stro.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, K de Jong, Jan de Wit. 2021. Extensivering melkveebedrijf vaak te duur.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Ollie van Hal, Udo Prins. 2021. Rol van hoge grondprijzen in de melkveehouderij.
Nick J.M. van Eekeren, Martine Bruinenberg, Ben van Vorle. 2021. Pesticiden in gangbaar en biologisch stro.
Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Roos van de Logt, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Doorbreken pendelende regenwormen schalterveen?.
Ollie van Hal, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins. 2021. Nederlandse melk op de wereldzuivelmarkt.
Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Waterafstotende veengronden.
Maaike van Agtmaal, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, Joke Pannecoucque. 2021. Rassenvergelijking sorghum Nederland en België in 2020.
Nick J.M. van Eekeren, Joost Sleiderink. 2021. Planten van Jacobskruiskruid!?.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Natuurgras lijkt goedkoop.
Jan de Wit, Udo Prins, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. ‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername.
Roos van de Logt, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Het nut van pendelaars bij piekbuien en droogte.
Nick J.M. van Eekeren, Loes Ederveen. 2021. Klaverzaad voeren aan koeien?.
Jan den Besten, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Droogte: minder wormen voor weidevogel.
Maaike van Agtmaal, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Stikstofbenutting van sorghum.
Nick J.M. van Eekeren, Maaike van Agtmaal, Monique W.P. Bestman, Sofia Gomes, Peter van Bodegom, Nadejda A Soudzilovskaia, Elza Duijm, Arjen Speksnijder. 2020. Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld.
Anne van Doorn, Dick Melman, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2020. De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering.
J. W. Erisman, Chris J. Koopmans, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Prestatie-indicatoren voor landbouwbodems.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Joke Pannecoucque. 2020. Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België in 2019.
Pieter R.A. Struyk, Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Organisch stofgehalte in bodem natuurgraslanden niet gestegen.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, Karel van Houwelingen, G. van den Eertwegh. 2020. Stikstofbenutting verhogen in veenweiden.
Pedro W.L. Janssen, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, H Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Jeroen Pijlman, Ollie van Hal, Udo Prins. 2020. Kosten inputs en kapitaal versus schaalgrootte.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van Sorghum.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Youri Egas. 2020. Ervaring met smalle weegbree in veenweiden.
Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer.
Jan de Wit, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Leerbedrijf Warmonderhof.
Nyncke Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Najaarsbeheer: weinig effect voor weidevogel.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Pius Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei.
Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Gerrit Kasper, Joke Pannecoucque. 2019. Test sorghumrassen op vier proeflocaties.
M. Rutgers, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Regenwormen in Science.
Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Stikstofbenutting van sorghum.
Jan de Wit, Stijn van de Goor, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Opbouw organische stof met blijvend grasland.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Teus Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal. 2018. Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond.
Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Agroforestry en het melkveebedrijf.
Jan de Wit, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren, Pius Floris. 2018. Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei.
T. Schouten, J. Bloem, R. de Goede, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Marleen Zanen, W. Sukkel, D. van Balen, G. Korthals, M. Rutgers. 2018. Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?.
Nick J.M. van Eekeren, Stijn van de Goor, Alex de Vliegher, Joke Pannecoucque, Bart Vandecasteele, Johan van Waes. 2017. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij.
Lavinda Kok, Nick J.M. van Eekeren, Wim van der Putten, Gert Jan van den Born, T. Schouten, M. Rutgers. 2017. Zonneparken en bodemafdekking.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit. 2017. Functie van kruiden in kringloop melkveebedrijf.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Ervaringen met het ‘Kiemrad’.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit. 2017. Gunstig voor bodem, plant, dier en product.
Jeroen Geurts, Renske Vroom, Christian Fritz, Jeroen Pijlman, Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck. 2017. Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde.
Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Harm Rijneveld, G. Holshof. 2017. Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen.
Nyncke Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Een slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck. 2016. Weidevogelland moet wel worden bemest.
Jan de Wit, Stijn van de Goor, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Werken met de Kringloopwijzer.
Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Eric Visser, Hans de Kroon. 2016. Mais bij de wortel aan gepakt.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2016. Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond.
Bart G.H. Timmermans, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide.
Nyncke Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Sorghum: derde gewas met potentie.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Pierre Parren. 2016. Fytaforce en N-opname gras op veenbodem.
H. de Boer, Bert Philipsen, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Volvelds woelen verdicht grasland op zand.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2016. Meer aandacht voor mineralenvoorziening.
Nick J.M. van Eekeren, Stijn van de Goor, Jan de Wit, A. Evers, Michel de Haan. 2016. Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck. 2016. Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden.
Nick J.M. van Eekeren, Lieven Delanote, Annelies Beeckman, Bram Vervisch. 2016. Plant voedt bodem.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, B Domhof. 2016. Kansen voor oud grasland.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Gerjan Hilhorst, Laurens Gerner, Toon van Kessel. 2016. Voederbieten.
Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Laurens Gerner, Maricke van Leeuwen. 2015. Verdichting voorkomen is cruciaal.
An Schellekens, Gert Van de Ven, Nick J.M. van Eekeren, Alex de Vliegher. 2015. Effect PRP Sol op bodem en grasproductie.
Goaitske Iepema, B Domhof, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Afbraak thee maat voor afbraak organische stof.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Frank P.M. Verhoeven. 2015. Meer nodig voor verlagen mineralenoverschot.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in de wei.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in trek.
Petra I. Rietberg, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Stimuleert voorbeweiden grasgroei in voorjaar?.
Hans van Engen, E. Anssems, Michiel Maas, Nick J.M. van Eekeren, Paul Römkens, Piet de Nijs. 2014. Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru. 2014. Sorghum droogtetolerant alternatief voor snijmais.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru. 2014. Koester de regenworm.
Michiel Schipper, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Welk grasmengsel kiezen?.
Hans van Engen, E. Anssems, Michiel Maas, Nick J.M. van Eekeren, Paul Römkens, Piet de Nijs. 2014. Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit.
Joachim G.C. Deru, Frank Lenssinck, Idse Hoving, Jan van den Akker, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden.
T. Schouten, R.G.M. de Goede, Nick J.M. van Eekeren, M. Rutgers. 2014. De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem.
Nick J.M. van Eekeren, Gino Smeulders, Bert Carpay, Huig Bergsma. 2014. Kali uit gesteentemeel voor grasklaver?.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Sjoerd Smits. 2013. Gras met rode klaver: eiwitrijke productietopper.
Cynthia Verwer, G. Smolders, Lucy P.L. van de Vijver, Nick J.M. van Eekeren, A.J.T.M. Hospers-Brands, Annemarie van der Marel. 2013. Antibiotica in grond en water: Via plant weer in mens en dier.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru. 2013. Regenwormen voor waterregulatie onder grasland.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, H. Kloen, Wim Dijkman, Bert Philipsen, H. de Boer. 2013. Een betere benutting met huidige gebruiksnormen.
Cynthia Verwer, G. Smolders, Lucy P.L. van de Vijver, Nick J.M. van Eekeren, A.J.T.M. Hospers-Brands, Annemarie van der Marel. 2013. Antibiotica in grond en water: Via plant weer in mens en dier..
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Bert Philipsen, Frank Lenssinck, Barend Meerkerk. 2013. Zoeken naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland.
H. Kloen, Anneloes Visser, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru. 2013. Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden?.
J.H. Faber, M. van Dijk, I. Verbeek, Nick J.M. van Eekeren, Henk Wösten. 2013. 'Kijk eens wat vaker onder de graszode'.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts, G. Smolders. 2012. Duurmelken bij koeien?.
Nick J.M. van Eekeren, Frans Verwer, Maarten Verkerk, Eric Broers. 2012. Bufferboeren: agrariërs en waterbeheerders gezamenlijk aan de slag.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Jan G. Bokhorst. 2012. Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen.
Nick J.M. van Eekeren. 2012. Zorgen voor klaver.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag.
Nick J.M. van Eekeren, Monique W.P. Bestman. 2012. Toename bedrijfsrisico... leer anders te denken.
Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Mengsels met kropaar of rietzwenkgras interessant voor maaipercelen.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Jan Visscher, Henk Schilder. 2011. Grote variëteit in Engelse raaigrassen.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2011. Kostprijs geitenmelk beter onder controle.
Nick J.M. van Eekeren, Harry Kortstee, Renske B. Loefs, Maria van Boxtel. 2011. Geitenvlees in beweging.
Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, Bert Philipsen, H.A. van Schooten, Michel de Haan. 2011. Vruchtwisseling van gras en maïs: Effect op organische stof en kosten/baten.
Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Harm Wientjes. 2010. Maïsteelt en  mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2010. Bij geiten selenium meestal (te) hoog.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts, G. Smolders. 2010. Zwavelvoorziening op melkveebedrijven.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2010. Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2009. Kringlopen sluiten met 100% biologische mest.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2009. Zinkgehalte geit niet altijd op peil.
Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, T. Schouten. 2009. Kringlopen sluiten naar 100% biologische mest.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2008. Geitenhouderij in Frankrijk: zeer gevarieerd.
H. de Boer, Nick J.M. van Eekeren, M.H. Hanegraaf. 2007. Organische mest belangrijk voor grasopbrengst.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2007. Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting.
Frans W. Smeding, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Bodemleven en mineralisatie.
Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen, M.H. Hanegraaf. 2007. Blijvend grasland of gras klaver in rotatie met snijmaïs.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Kali en nog eens kali.
H. de Boer, Nick J.M. van Eekeren, T. Schouten, J. Bloem. 2006. Eenmalig mestuitrijden zonder schade.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2006. Kansen voor veehouderij in natuurgebieden.
M.H. Hanegraaf, M. de Haas, Jan G. Bokhorst, Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer. 2006. Kwart percelen loopt risico op dalend organisch stofgehalte.
Nick J.M. van Eekeren, Matteo de Visser, Geert André, Egbert Lantinga, J. Bloem, Frans W. Smeding. 2006. Effect van mestkwaliteit op gewasgroei en bodemleven.
H.A. van Schooten, Nick J.M. van Eekeren, M.H. Hanegraaf. 2006. Drijfmestbemesting beter voor bodemkwaliteit dan inwerken van een groenbemester.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt. 2005. Het cliché: Snijmais groeit alleen met 50 m3 drijfmest.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, H. de Boer, M.C. Hanegraaf. 2005. Kwaliteit grond is meer dan een goede bemestingstoestand.
Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, T. Schouten. 2005. Verschil in bodemleven groot tussen biologische en gangbare bedrijven.
M. Rutgers, Ch. Mulder, A.J. Schouten, J.J. Bogte, A.M. Breure, J. Bloem, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, H. Keidel, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2005. Typering van bodemecosystemen -Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit..
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, M. van Dongen. 2005. Kracht van rode klaver onderschat..
Matteo de Visser, Egbert Lantinga, Nick J.M. van Eekeren. 2004. Het cliche: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2004. Grasklaver voor verschraling van natuurgronden.
Nick J.M. van Eekeren, L. Bommele. 2004. Het klavercystenaaltje.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Marco van Liere. 2004. Zoektocht naar mengteelt van grasklaver en kruiden.
Nick J.M. van Eekeren, Idse Hoving, Jan de Wit. 2002. Bemesten op het scherp van de snede.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Biologisch graszaad.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Niet zeuren, maar scheuren.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres. 2000. Melkveehouder zoekt naar evenwichtig weiderantsoen.
Nick J.M. van Eekeren. 1998. Dioxinegehalte in melk.
Nick J.M. van Eekeren. 1998. Inzaai van kruiden in grasland.

Flyers en factsheets

Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Teelt van miscanthus voor strooisel.
Joachim G.C. Deru, C.H.M. Evers, Nick J.M. van Eekeren, F. Th. Verhagen. 2011. Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Factsheets landbouwkundige en hydrologische maatregelen.
Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2007. Scorekaart voor gezondheid bij geiten.

Brochure

Merijn van den Hout, Jan de Wit, Martine Bruinenberg, Nyncke Hoekstra, Pieter R.A. Struyk, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Grasland maakt het verschil.
Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, Maaike van Agtmaal, Arie Klop, Nic Boerboom, Roy Kuenen, Luuk Maas, Tim van Summeren, Walter de Milliano. 2023. Teeltbrochure sorghum.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Carmen Versteeg, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Pedro W.L. Janssen, Joachim G.C. Deru, Martine Bruinenberg, Astrid Manhoudt, Anne Jansma, Diederik Sleurink, Pietjan de Jong, Teus Verhoeff, Barend Meerkerk, Rene Schepens, Frank Lenssinck. 2022. Winst & Weidevogels.
Evert Prins, Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Boer Bier Bodem en Water.
Anne Jansma, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Goaitske Iepema, Astrid Manhoudt. 2021. Koeien en kruiden.
Monique W.P. Bestman, Jeroen Geurts, Youri Egas, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Anna Koornneef, Jeroen Pijlman, Renske Vroom, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Natte teelten voor het veenweidengebied.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, Joachim G.C. Deru, Jan de Wit. 2014. Regenwormen op het melkveebedrijf.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2014. Voederbomen in de landbouw.
Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2014. Goed bodembeheer op veen boert beter.
Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, Edith Finke, Frans W. Smeding, Merijn M. Bos. 2010. Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, H. de Boer, M.H. Hanegraaf. 2008. Van schraal naar rijk zand.
Udo Prins, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Direct zaaien van snijmaïs.
Ton Baars, Erik Prins, Jolanda Bleumink, Nick J.M. van Eekeren. 1998. Witte klaver doorzaaien in bestaand grasland. Een handleiding voor de praktijk.

Congres bijdragen

Pedro W.L. Janssen, Merijn van den Hout, Henk Schilder, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Can Equisetum palustre L. be combatted using electrical weed control?.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt, J. Eriksen, D. Reheul, Nyncke Hoekstra. 2023. Leys in sustainable farming systems.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2023. White clover (Trifolium repens) population dynamics are partly dependent on timing of seminal taproot death.
Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Maaike van Agtmaal, J. Bloem, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Effects of Ca:Mg ratio and pH on soil properties and grass N yield in drained peat soil.
Goaitske Iepema, Nyncke Hoekstra, R. de Goede, J. Bloem, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Extending grassland age for climate change mitigation and adaptation on clay soil.
Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, J. Bloem, Nyncke Hoekstra, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Presumed yield benefit of grassland renewal is offset by loss of soil quality.
Nyncke Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Springtime grazing for meadowbird conservation.
Nyncke Hoekstra, G. Holshof, R.L.M. Schils, B. Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2020. The effect of kurzrasen and strip-grazing on grassland performance and load bearing capacity of a peat meadow.
Jeroen Pijlman, D.T.C. Mani, Jan Willem van Groeningen, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Can the temperate forage herb plantain (Plantago lanceolata L.) decrease nitrous oxide emissions from grassland on peat soils?.
Nyncke Hoekstra, B.R. de Haas, Jan Rinze van der Schoot, E.J.W. Visser, Hans de Kroon, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Grass-clover mixtures: benefits for arable and livestock farms and biodiversity.
R.L.M. Schils, A.P. Philipsen, G. Holshof, R.L.G. Zom, I.E. Hoving, C.G. van Reenen, J.T.N. van der Werf, P.J. Galama, L. Sebek, C.W. Klootwijk, Nick J.M. van Eekeren, Nyncke Hoekstra, M.W.J. Stienezen, A. van den Pol-van Dasselaar. 2018. Amazing Grazing: science in support of future grass based dairy systems.
Nick J.M. van Eekeren, J. W. Erisman, Jan de Wit, Chris J. Koopmans, Willemijn J.M. Cuijpers, Natasja Oerlemans. 2018. Dairy farming and biodiversity: seeking for a better balance.
A. van den Pol-van Dasselaar, A. Chabbi, C.M.D.S Cordovil, A. De Vliegher, M. Die Dean, N. Hennessy, N. Hutchings, K. Klumpp, P. Koncz, B. Kramberger, J.P. Newell Price, A. Poilane, R. Richmond, P.F. Rocha Correa, H. Schaak, M. Schönhart, M.T. Sebastià, P. Svoboda, R.F.M. Teixeira, Nick J.M. van Eekeren, C.H. van Rijn. 2018. Grazing for carbon.
Joachim G.C. Deru, J. Bloem, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Soil faunal and plant diversity of dairy and semi-natural grasslands on peat.
Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Rooting of permanent grassland in relation to build-up of soil organic matter for climate mitigation.
Joachim G.C. Deru, Henk Schilder, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2016. No Trade-off Between Root Biomass and Aboveground Production in Lolium perenne.
H. C. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2016. The effect of delayed fertilizer N application on root biomass and N uptake of Lolium perenne.
Cynthia Verwer, H.A. van Schooten, B. Philipsen, Frank Lenssinck, K. van Houwelingen, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Rejection of grass around dung pats; influence of smell, taste or both?.
Nick J.M. van Eekeren, M. Hoogsteen, Joachim G.C. Deru, Jan de Wit, Egbert Lantinga. 2015. White clover content and grassland productivity in simulated grazing systems.
Nick J.M. van Eekeren, Cynthia Verwer, Frank Lenssinck, H.A. van Schooten, Bert Philipsen. 2015. Effect of harrowing and watering on disappearance of dung pats in pastures.
Cynthia Verwer, Frank Lenssinck, H.A. van Schooten, A.P. Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Effect of harrowing and watering on disappearance of dung pats in pastures.
Joachim G.C. Deru, Henk Schilder, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2015. No trade-off between root biomass and aboveground production in Lolium perenne.
Monique W.P. Bestman, Maaike Stoffelsma, Cynthia Verwer, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Goats choose to eat trees when having free choice.
Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Goaitske Iepema, Jan de Wit. 2014. Does early spring grazing stimulate spring grass production?.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Frans W. Smeding. 2014. Species identity important to achieve benefits of diverse grassland mixtures.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems, M. Boosten, Miriam van Bree. 2014. Introducing trees in dairy and poultry farms.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Johannes Scholberg, Chris J. Koopmans. 2013. Lucerne (Medicago sativa) or grass-clover as cut-and-carry fertilizers in organic agriculture.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Frans W. Smeding. 2013. Diverse grassland mixtures for higher yields and more stable sward quality.
M. Cougnon, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, J. Baert, D. Reheul. 2013. Root depth and biomass of tall fescue vs. perennial ryegrass.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren. 2013. Introducing trees in dutch dairy and poultry farms.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar. 2012. Agroforestry as the answer to some trouble with free range chickens.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, E. Anssems, M Vonk. 2012. Farmer' Network for Fodder trees and Multifunctional Land Use.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, L. Brussaard, Chris J. Koopmans. 2011. Effect of grass-clover on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, L. Brussaard. 2010. Roots and earthworms under grass, clover and a grass-clover mixture.
Nick J.M. van Eekeren, L. Bommele, Jan G. Bokhorst, T. Schouten, D. Reheul, L. Brussaard. 2010. Anecic earthworms and associated ecosystem services in a ley-arable crop rotation.
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins. 2008. Direct sowing of maize in a grass sward.
Udo Prins, Nick J.M. van Eekeren, Gerard Oomen. 2006. Bi-cropping fodder maize in an existing (grass)clover sward.
Nick J.M. van Eekeren, L. Fehér, Frans W. Smeding, Udo Prins, Pieter Jans Jansonius. 2006. Controlling broad-leaved dock (Rumex obtusifolius) in grass clover mixtures.
Franciska T. de Vries, E. Hoffland, Nick J.M. van Eekeren, L. Brussaard, J. Bloem. 2005. Higher fungal biomass in grasslands with smaller nitrogen surplus..
Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Management options to reduce N-losses from ploughed grass-clover.
L. Bommele, D. Reheul, Nick J.M. van Eekeren, B. de Cauwer, I. Maes, F. Nevens. 2005. Influence of preceding crop on the clover content in mixed swards under cutting management..
Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, A.J. Schouten. 2005. Analysis of the soil foodweb structure on organic and conventional diary farms.
Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, A.J. Schouten. 2005. Analysis of the soil foodweb on organic- and conventional dairy farms..
Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, Franciska T. de Vries, J. Bloem. 2005. Analysis of the soil food web structure under grass and grassclover.
Nick J.M. van Eekeren, L. Bommele, Jan-Paul Wagenaar. 2004. Is clover syst-nematode a problem for organic dairy farms?.

Overig

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie.
Roos van de Logt, Carmen Versteeg, Nick J.M. van Eekeren, Thom van der Sluijs, Pieter R.A. Struyk. 2023. Pendelende regenworm “Lumbricus terrestris” voor klimaatadaptatie.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2014. Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij.
D.W. van Liere, M.J.J.E. Loonen, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Grauwe ganzen leren gras te mijden..
M. Rutgers, Ch. Mulder, A.J. Schouten, J.J. Bogte, A.M. Breure, J. Bloem, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, H. Keide, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2005. Typering van bodemecosystemen.

Podcast

Boek(sectie)

Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg. 2019. Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands).
Chris J. Koopmans, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Soil Signals.
Chris J. Koopmans, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Handboek Bodemsignalen.
P.J. Murray, Felicity Crotty, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Management of Grassland Systems, Soil, and Ecosystem services.
Berrie Klein-Swormink, Bert Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2010. Grassland Signals: Practical guide for getting the most out of grassland.
Berrie Klein-Swormink, Bert Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2010. Grünlandsignale: Praxisleitfaden für eine optimale Grünlandnutzung.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Wytze J. Nauta, Udo Prins, Frans W. Smeding. 2008. Eén plus één is drie..
Berrie Klein-Swormink, Bert Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Graslandsignalen.
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Gerard Oomen. 2007. Direct zaaien van maïs in een partnergewas.
Jan G. Bokhorst, Ellen Heeres, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Bodem in Zicht.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, M. van Dongen, Ellen Heeres. 2004. Handboek Grasklaver.

Wetenschappelijk artikel, Vakblad artikel

Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2014. Bodemkwaliteit en graslandproductie.
Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2014. Bodemkwaliteit en graslandproductie.

Nieuwsbrief

B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Metha W. van Bruggen. 2014. Goud van Oud Grasland #3.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Lidwien Daniels. 2014. Goud van Oud Grasland #1.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2014. Goud van Oud Grasland #2.
Frans Verwer, Johan Elshof, Nick J.M. van Eekeren, Rutger M. Amons. 2013. BufferBoeren Nieuwsbrief #2.
Nick J.M. van Eekeren, Annelies Beeckman, Luk Sobry, Wim Govaerts. 2012. Biokennisbericht #29: Zuivel en Rundvlees. Thema: Kruiden en de mineralenvoorziening.
Frans Verwer, Eric Broers, Rutger M. Amons, Nick J.M. van Eekeren. 2012. BufferBoeren Nieuwsbrief #1.
Jan G. Bokhorst, Paul Belder, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Sander Bernaerts, Klaas Froma, Jenneke van Vliet, Coen ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking.
Peter Leendertse, Willemijn J.M. Cuijpers, Leen Janmaat, Nick J.M. van Eekeren, A. Lommen, Adriaan Guldemond, Jan G. Bokhorst, H. Kloen, Bert Aasman. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #15.
W. Govaerts, Nick J.M. van Eekeren. 2011. Biokennisbericht #10: Geiten en schapen.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts, G. Smolders. 2011. Biokennisbericht #25: Zuivel en Rundveevlees.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2011. Biokennisbericht #12: Geiten en schapen.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2011. Biokennisbericht #13: Geiten en schapen.
Jan G. Bokhorst, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Jan Visscher, Henk Schilder, Wim Dijkman, Elisa de Lijster, Jan de Wit. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #10.
Cynthia Verwer, Nick J.M. van Eekeren. 2011. Biokennisbericht #9: Geiten en schapen.
Nick J.M. van Eekeren, E. Anssems, H. Janssen, T. van Korven. 2009. Nieuwsbrief Melk en mineralen # 8.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts, Jan de Wit. 2009. Biokennisbericht #5: Geiten.
Nick J.M. van Eekeren, E. Anssems, T. van Korven. 2008. Nieuwsbrief Melk en mineralen# 7.
Nick J.M. van Eekeren, Henk Antonissen, T. van Korven. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 5.
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Frank P.M. Verhoeven, Wim Bussink, Geert Wilms. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 4.
Nick J.M. van Eekeren, E. Anssems, Wim Bussink, T. van Korven, Frank P.M. Verhoeven, W. Govaerts. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 6.
Gertie Schouten, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 2.
Nick J.M. van Eekeren, Ad Verhoeven, J.R. Bloksma, Udo Prins. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 3.
Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Mega opbrengsten gras rode klaver.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2005. Nieuwsbrief klaverkracht 5.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Bemestingsadvies kali op grasklaver.
Gertie Schouten, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 1.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 4.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 3.
Nick J.M. van Eekeren. 2004. Biologisch zaaizaad.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2004. Biologische maïsrassen.
Sander Troostheide, Nick J.M. van Eekeren. 2004. Zaaitijdstip en kieming van snijmais.
Nick J.M. van Eekeren. 2004. Biologisch zaaizaad 2005.
Nick J.M. van Eekeren. 2003. Suiker en nog eens suiker.
Nick J.M. van Eekeren, K de Jong, Geert van der Bruggen. 2003. Kneuzen en het suikergehalte van kuil.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 1.
Nick J.M. van Eekeren, Sanne Dekker. 2003. Phyto-oestrogeen in rode klaver.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 2.
Nick J.M. van Eekeren, Han Busger op Vollenbrek. 2003. Vochtig graan voeren.
Nick J.M. van Eekeren. 2002. Smaak van melk.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres. 2002. Grassen veredelen op wortelstelsel.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Rassenkeuze witte klaver.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Micro-farming.
Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Marco van Liere. 2000. Triticale-rassen voor gehele plant silage (GPS).
Ton Baars, Nick J.M. van Eekeren, Ronald Dirksen, Maarten Brinkman. 2000. Wormen als maat voor bodemleven en bodemvruchtbaarheid.
Nick J.M. van Eekeren. 2000. Blauwzuur in klaver.
Nick J.M. van Eekeren. 2000. Nakiemers bij klaver.
Nick J.M. van Eekeren. 2000. Het bodem voedselweb.
Nick J.M. van Eekeren. 1999. Lichtgevende eieren.