Nick J.M. Eekeren

Dr. ir. Nick J.M. Eekeren
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Publicaties

Book

Jan G. Bokhorst, Ellen Heeres, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Bodem in Zicht.
Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg. 2019. Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands).
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Gerard Oomen. 2007. Direct zaaien van maïs in een partnergewas.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Wytze J. Nauta, Udo Prins, Frans W. Smeding. 2008. Eén plus één is drie..
Berrie Klein-Swormink, Bert Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Graslandsignalen.
Chris J. Koopmans, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Handboek Bodemsignalen.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, M. van Dongen, Ellen Heeres. 2004. Handboek Grasklaver.

Brochure

J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf.
Udo Prins, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Direct zaaien van snijmaïs.
Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, E. Finke, Frans W. Smeding, Merijn M. Bos. 2010. Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting.
Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2014. Goed bodembeheer op veen boert beter.
Monique W.P. Bestman, Jeroen Geurts, Youri Egas, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Anna Koornneef, J. Pijlman, Renske Vroom, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Natte teelten voor het veenweidengebied.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, Joachim G.C. Deru, Jan de Wit. 2014. Regenwormen op het melkveebedrijf.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, H. de Boer, M.H. Hanegraaf. 2008. Van schraal naar rijk zand.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2014. Voederbomen in de landbouw.
Ton Baars, Erik Prins, Jolanda Bleumink, Nick J.M. van Eekeren. 1998. Witte klaver doorzaaien in bestaand grasland. Een handleiding voor de praktijk.

Conference Proceedings

Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, E. Anssems, M Vonk. 2012. Farmer' Network for Fodder trees and Multifunctional Land Use.
Franciska T. de Vries, E. Hoffland, Nick J.M. van Eekeren, L. Brussaard, J. Bloem. 2005. Higher fungal biomass in grasslands with smaller nitrogen surplus..

Magazine Article

J.H. Faber, M. van Dijk, I. Verbeek, Nick J.M. van Eekeren, Henk Wösten. 2013. 'Kijk eens wat vaker onder de graszode'.
N.J. Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen.
Goaitske Iepema, B Domhof, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Afbraak thee maat voor afbraak organische stof.
Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Agroforestry en het melkveebedrijf.
Cynthia Verwer, G. Smolders, Lucy P.L. van de Vijver, Nick J.M. van Eekeren, A.J.T.M. Hospers-Brands, Annemarie van der Marel. 2013. Antibiotica in grond en water: Via plant weer in mens en dier.
Cynthia Verwer, G. Smolders, Lucy P.L. van de Vijver, Nick J.M. van Eekeren, A.J.T.M. Hospers-Brands, Annemarie van der Marel. 2013. Antibiotica in grond en water: Via plant weer in mens en dier..
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Antibioticagebruik bij bio-geiten erg laag.
Nick J.M. van Eekeren, Maaike van Agtmaal, Monique W.P. Bestman, Sofia Gomes, Peter van Bodegom, Nadejda A Soudzilovskaia, Elza Duijm, Arjen Speksnijder. 2020. Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld.
Nick J.M. van Eekeren, Idse Hoving, Jan de Wit. 2002. Bemesten op het scherp van de snede.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Harm Rijneveld, G. Holshof. 2017. Beweiding in het Veenweidegebied: Kurzrasen versus stripgrazen.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2010. Bij geiten selenium meestal (te) hoog.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Biologisch graszaad.
Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen, M.H. Hanegraaf. 2007. Blijvend grasland of gras klaver in rotatie met snijmaïs.
Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2014. Bodemkwaliteit en graslandproductie.
Frans W. Smeding, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Bodemleven en mineralisatie.
Nick J.M. van Eekeren, Frans Verwer, Maarten Verkerk, Eric Broers. 2012. Bufferboeren: agrariërs en waterbeheerders gezamenlijk aan de slag.
Anne van Doorn, Dick Melman, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2020. De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering.
T. Schouten, R.G.M. de Goede, Nick J.M. van Eekeren, M. Rutgers. 2014. De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem.
Nick J.M. van Eekeren. 1998. Dioxinegehalte in melk.
H.A. van Schooten, Nick J.M. van Eekeren, M.H. Hanegraaf. 2006. Drijfmestbemesting beter voor bodemkwaliteit dan inwerken van een groenbemester.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts, G. Smolders. 2012. Duurmelken bij koeien?.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, H. Kloen, Wim Dijkman, Bert Philipsen, H. de Boer. 2013. Een betere benutting met huidige gebruiksnormen.
N.J. Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Een slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver.
H. de Boer, Nick J.M. van Eekeren, T. Schouten, J. Bloem. 2006. Eenmalig mestuitrijden zonder schade.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2016. Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Pius Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei.
Joachim G.C. Deru, Frank Lenssinck, Idse Hoving, Jan van den Akker, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden.
An Schellekens, Gert Van de Ven, Nick J.M. van Eekeren, Alex de Vliegher. 2015. Effect PRP Sol op bodem en grasproductie.
Nick J.M. van Eekeren, Matteo de Visser, Geert André, Egbert Lantinga, J. Bloem, Frans W. Smeding. 2006. Effect van mestkwaliteit op gewasgroei en bodemleven.
Jan de Wit, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren, Pius Floris. 2018. Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei.
J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Youri Egas. 2020. Ervaring met smalle weegbree in veenweiden.
J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Ervaringen met het ‘Kiemrad’.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit. 2017. Functie van kruiden in kringloop melkveebedrijf.
J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Pierre Parren. 2016. Fytaforce en N-opname gras op veenbodem.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2008. Geitenhouderij in Frankrijk: zeer gevarieerd.
Nick J.M. van Eekeren, Harry Kortstee, Renske B. Loefs, Maria van Boxtel. 2011. Geitenvlees in beweging.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Sjoerd Smits. 2013. Gras met rode klaver: eiwitrijke productietopper.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2004. Grasklaver voor verschraling van natuurgronden.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Jan Visscher, Henk Schilder. 2011. Grote variëteit in Engelse raaigrassen.
Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit. 2017. Gunstig voor bodem, plant, dier en product.
Matteo de Visser, Egbert Lantinga, Nick J.M. van Eekeren. 2004. Het cliche: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt. 2005. Het cliché: Snijmais groeit alleen met 50 m3 drijfmest.
Nick J.M. van Eekeren, L. Bommele. 2004. Het klavercystenaaltje.
Nick J.M. van Eekeren, Stijn van de Goor, Jan de Wit, A. Evers, Michel de Haan. 2016. Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit.
Nick J.M. van Eekeren. 1998. Inzaai van kruiden in grasland.
Pedro W.L. Janssen MSc, N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Teus Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland.
H. Kloen, Anneloes Visser, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru. 2013. Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden?.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Kali en nog eens kali.
Nick J.M. van Eekeren, Gino Smeulders, Bert Carpay, Huig Bergsma. 2014. Kali uit gesteentemeel voor grasklaver?.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, B Domhof. 2016. Kansen voor oud grasland.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2006. Kansen voor veehouderij in natuurgebieden.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru. 2014. Koester de regenworm.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, J. Pijlman, Ollie van Hal, Udo Prins. 2020. Kosten inputs en kapitaal versus schaalgrootte.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2011. Kostprijs geitenmelk beter onder controle.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, M. van Dongen. 2005. Kracht van rode klaver onderschat..
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2009. Kringlopen sluiten met 100% biologische mest.
Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, T. Schouten. 2009. Kringlopen sluiten naar 100% biologische mest.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, H. de Boer, M.C. Hanegraaf. 2005. Kwaliteit grond is meer dan een goede bemestingstoestand.
M.H. Hanegraaf, M. de Haas, Jan G. Bokhorst, Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer. 2006. Kwart percelen loopt risico op dalend organisch stofgehalte.
Jan de Wit, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Leerbedrijf Warmonderhof.
Bart G.H. Timmermans, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Eric Visser, Hans de Kroon. 2016. Mais bij de wortel aan gepakt.
Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Harm Wientjes. 2010. Maïsteelt en  mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof.
J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2016. Meer aandacht voor mineralenvoorziening.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Frank P.M. Verhoeven. 2015. Meer nodig voor verlagen mineralenoverschot.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres. 2000. Melkveehouder zoekt naar evenwichtig weiderantsoen.
Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Mengsels met kropaar of rietzwenkgras interessant voor maaipercelen.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck. 2016. Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2010. Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten.
N.J. Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Najaarsbeheer: weinig effect voor weidevogel.
Jeroen Geurts, Renske Vroom, Christian Fritz, J. Pijlman, Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck. 2017. Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2007. Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Niet zeuren, maar scheuren.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal. 2018. Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond.
T. Schouten, J. Bloem, R. de Goede, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Marleen Zanen, W. Sukkel, D. van Balen, G. Korthals, M. Rutgers. 2018. Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?.
Jan de Wit, Stijn van de Goor, J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Opbouw organische stof met blijvend grasland.
Pieter R.A. Struyk, Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Organisch stofgehalte in bodem natuurgraslanden niet gestegen.
H. de Boer, Nick J.M. van Eekeren, M.H. Hanegraaf. 2007. Organische mest belangrijk voor grasopbrengst.
Nick J.M. van Eekeren, Lieven Delanote, Annelies Beeckman, Bram Vervisch. 2016. Plant voedt bodem.
J. W. Erisman, Chris J. Koopmans, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Prestatie-indicatoren voor landbouwbodems.
Pedro W.L. Janssen MSc, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, H Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Joke Pannecoucque. 2020. Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België in 2019.
M. Rutgers, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Regenwormen in Science.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru. 2013. Regenwormen voor waterregulatie onder grasland.
Nick J.M. van Eekeren, Stijn van de Goor, Alex de Vliegher, Joke Pannecoucque, Bart Vandecasteele, Johan van Waes. 2017. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru. 2014. Sorghum droogtetolerant alternatief voor snijmais.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Sorghum: derde gewas met potentie.
Hans van Engen, E. Anssems, Michiel Maas, Nick J.M. van Eekeren, Paul Römkens, Piet de Nijs. 2014. Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit.
Hans van Engen, E. Anssems, Michiel Maas, Nick J.M. van Eekeren, Paul Römkens, Piet de Nijs. 2014. Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit.
Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Stikstofbenutting van sorghum.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van Sorghum.
J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, Karel van Houwelingen, G. van den Eertwegh. 2020. Stikstofbenutting verhogen in veenweiden.
Petra I. Rietberg, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Stimuleert voorbeweiden grasgroei in voorjaar?.
Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Gerrit Kasper, Joke Pannecoucque. 2019. Test sorghumrassen op vier proeflocaties.
Nick J.M. van Eekeren, Monique W.P. Bestman. 2012. Toename bedrijfsrisico... leer anders te denken.
M. Rutgers, Ch. Mulder, A.J. Schouten, J.J. Bogte, A.M. Breure, J. Bloem, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, H. Keidel, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2005. Typering van bodemecosystemen -Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit..
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Jan G. Bokhorst. 2012. Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen.
Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Laurens Gerner, Maricke van Leeuwen. 2015. Verdichting voorkomen is cruciaal.
Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, T. Schouten. 2005. Verschil in bodemleven groot tussen biologische en gangbare bedrijven.
J. Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Gerjan Hilhorst, Laurens Gerner, Toon van Kessel. 2016. Voederbieten.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in de wei.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in trek.
Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, Bert Philipsen, H.A. van Schooten, Michel de Haan. 2011. Vruchtwisseling van gras en maïs: Effect op organische stof en kosten/baten.
Michiel Schipper, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Welk grasmengsel kiezen?.
Jan de Wit, Stijn van de Goor, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Werken met de Kringloopwijzer.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2009. Zinkgehalte geit niet altijd op peil.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Bert Philipsen, Frank Lenssinck, Barend Meerkerk. 2013. Zoeken naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Marco van Liere. 2004. Zoektocht naar mengteelt van grasklaver en kruiden.
Lavinda Kok, Nick J.M. van Eekeren, Wim van der Putten, Gert Jan van den Born, T. Schouten, M. Rutgers. 2017. Zonneparken en bodemafdekking.
Nick J.M. van Eekeren. 2012. Zorgen voor klaver.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts, G. Smolders. 2010. Zwavelvoorziening op melkveebedrijven.

Newsletter

Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Bemestingsadvies kali op grasklaver.
W. Govaerts, Nick J.M. van Eekeren. 2011. Biokennisbericht #10: Geiten en schapen.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2011. Biokennisbericht #12: Geiten en schapen.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2011. Biokennisbericht #13: Geiten en schapen.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts, G. Smolders. 2011. Biokennisbericht #25: Zuivel en Rundveevlees.
Nick J.M. van Eekeren, Annelies Beeckman, Luk Sobry, Wim Govaerts. 2012. Biokennisbericht #29: Zuivel en Rundvlees. Thema: Kruiden en de mineralenvoorziening.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts, Jan de Wit. 2009. Biokennisbericht #5: Geiten.
Cynthia Verwer, Nick J.M. van Eekeren. 2011. Biokennisbericht #9: Geiten en schapen.
Nick J.M. van Eekeren. 2004. Biologisch zaaizaad.
Nick J.M. van Eekeren. 2004. Biologisch zaaizaad 2005.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2004. Biologische maïsrassen.
Nick J.M. van Eekeren. 2000. Blauwzuur in klaver.
Frans Verwer, Eric Broers, Rutger M. Amons, Nick J.M. van Eekeren. 2012. BufferBoeren Nieuwsbrief #1.
Frans Verwer, Johan Elshof, Nick J.M. van Eekeren, Rutger M. Amons. 2013. BufferBoeren Nieuwsbrief #2.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Lidwien Daniels. 2014. Goud van Oud Grasland #1.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2014. Goud van Oud Grasland #2.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Metha W. van Bruggen. 2014. Goud van Oud Grasland #3.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres. 2002. Grassen veredelen op wortelstelsel.
Nick J.M. van Eekeren. 2000. Het bodem voedselweb.
Nick J.M. van Eekeren, K de Jong, Geert van der Bruggen. 2003. Kneuzen en het suikergehalte van kuil.
Nick J.M. van Eekeren. 1999. Lichtgevende eieren.
Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Mega opbrengsten gras rode klaver.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Micro-farming.
Nick J.M. van Eekeren. 2000. Nakiemers bij klaver.
Jan G. Bokhorst, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Jan Visscher, Henk Schilder, Wim Dijkman, Elisa de Lijster, Jan de Wit. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #10.
Jan G. Bokhorst, Paul Belder, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Sander Bernaerts, Klaas Froma, Jenneke van Vliet, Coen ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking.
Peter Leendertse, Willemijn J.M. Cuijpers, Leen Janmaat, Nick J.M. van Eekeren, A. Lommen, Adriaan Guldemond, Jan G. Bokhorst, H. Kloen, Bert Aasman. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #15.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 1.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 2.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 3.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 4.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2005. Nieuwsbrief klaverkracht 5.
Nick J.M. van Eekeren, E. Anssems, H. Janssen, T. van Korven. 2009. Nieuwsbrief Melk en mineralen # 8.
Gertie Schouten, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 1.
Gertie Schouten, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 2.
Nick J.M. van Eekeren, Ad Verhoeven, J.R. Bloksma, Udo Prins. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 3.
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Frank P.M. Verhoeven, Wim Bussink, Geert Wilms. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 4.
Nick J.M. van Eekeren, Henk Antonissen, T. van Korven. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 5.
Nick J.M. van Eekeren, E. Anssems, Wim Bussink, T. van Korven, Frank P.M. Verhoeven, W. Govaerts. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 6.
Nick J.M. van Eekeren, E. Anssems, T. van Korven. 2008. Nieuwsbrief Melk en mineralen# 7.
Nick J.M. van Eekeren, Sanne Dekker. 2003. Phyto-oestrogeen in rode klaver.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Rassenkeuze witte klaver.
Nick J.M. van Eekeren. 2002. Smaak van melk.
Nick J.M. van Eekeren. 2003. Suiker en nog eens suiker.
Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Marco van Liere. 2000. Triticale-rassen voor gehele plant silage (GPS).
Nick J.M. van Eekeren, Han Busger op Vollenbrek. 2003. Vochtig graan voeren.
Ton Baars, Nick J.M. van Eekeren, Ronald Dirksen, Maarten Brinkman. 2000. Wormen als maat voor bodemleven en bodemvruchtbaarheid.
Sander Troostheide, Nick J.M. van Eekeren. 2004. Zaaitijdstip en kieming van snijmais.

Newspaper Article

Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck. 2016. Weidevogelland moet wel worden bemest.

Pamphlet / Brochure

Joachim G.C. Deru, C.H.M. Evers, Nick J.M. van Eekeren, F. Th. Verhagen. 2011. Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Factsheets landbouwkundige en hydrologische maatregelen.
Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2007. Scorekaart voor gezondheid bij geiten.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Teelt van miscanthus voor strooisel.

Remaining

D.W. van Liere, M.J.J.E. Loonen, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Grauwe ganzen leren gras te mijden..
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2014. Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij.
M. Rutgers, Ch. Mulder, A.J. Schouten, J.J. Bogte, A.M. Breure, J. Bloem, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, H. Keide, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2005. Typering van bodemecosystemen.

Report

Koos Verloop, Maaike van Agtmaal, Wim Bussink, Nick J.M. van Eekeren, Piet Groenendijk, Stefan Jansen, Gert-Jan Noij, Marleen Zanen. 2018. Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets.
Jan Kappers, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Arbeidsbehoefte in de geitenhouderij.
Gerard Ros, Sven Verweij, Nick Quist, Nick J.M. van Eekeren. 2020. BedrijfsBodemWaterPlan.
Merijn M. Bos, Nick J.M. van Eekeren, Bart G.H. Timmermans. 2010. Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst. 2009. Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer. 2010. Beworteling van grasland - een literatuurstudie.
Boki Luske, Joachim G.C. Deru, Henk Wösten, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling..
Chris J. Koopmans, Frans W. Smeding, M. Rutgers, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Biodiversiteit en bodembeheer in de landbouw.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2014. Biodiversiteit in de melkveehouderij.
Ton Baars, Nick J.M. van Eekeren, F.F. Lutteken, Alfonds Beldman, C. Bartels, A.P. Philipsen, G. Smolders, J.B. Pinxterhuis. 2002. Bioveem projectplan 2001-2006 : biologische melkveehouderij versterken en verbreden.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, H. Kloen, Wim Dijkman, Jan van den Akker, R.G.M. de Goede, T. Schouten, M. Rutgers, Sjoerd Smits, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, Wim Dimmers, H. Keidel, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2012. Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2016. Bodemkwaliteit op veengrond.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Stephanie Gerdes. 2015. Bufferboeren: Productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, N.J. Hoekstra, Jan de Wit. 2018. Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2008. De kosten van opfok van een nieuwe, ziektevrije veestapel.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Marco van Liere. 2005. De kracht van klaver.
Jaap Schröder, Nick J.M. van Eekeren, Durk Oosterhof. 2006. De stikstofstromen bij Oosterhof nader bekeken.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, J. Pijlman. 2020. De waarde van vaste mest.
Vince Kaandorp, Perry de Louw, Nick J.M. van Eekeren, Carmen Versteeg MSc. 2021. Demonstratie Maatregelen Maaiveldafvoer.
J.H. Faber, Henk Wösten, Gerben Bakker, Jan G. Bokhorst, Eduard Hummelink, Ivo Laros, Nico van den Brink, Joachim G.C. Deru, Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei.
M. Rutgers, T. Schouten, J. Bloem, E. Buis, Wim Dimmers, Nick J.M. van Eekeren, R.G.M. de Goede, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, H. Keidel, G. Korthals, C. Mulder, E.J.W. Wattel-Koekkoek. 2014. Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem.
H.A. van Schooten, Nick J.M. van Eekeren, M.C. Hanegraaf, G.J.H.M. van der Burgt, Matteo de Visser. 2006. Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt maïs.
Evert Prins, J.W.M. Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Effect van bekalking met Vitens kalkkorrel op grasland.
Maaike van Agtmaal, Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Youri Egas, Jeroen Geurts, Karel van Houwelingen, Anna Koornneef, Frank Lenssinck, J. Pijlman, Renske Vroom. 2019. Eindrapportage Veen Voer en Verder.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2006. Evenwichtige verschraling van natuurgronden.
Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, E. Finke. 2010. Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Fosfaatbemesting van grasklaver.
Harry van Wenum, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Geiten éénmaal daags melken.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, B Domhof. 2016. Goud van Oud Grasland.
Nick J.M. van Eekeren. 2001. Graan voeren.
Joost Lommen, Roy Gommer, M.H. Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Grutto’s en pesticiden.
Anneke de Vries, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Het graasgedrag van de landgeit in Nederland.
Gerard Oomen, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Het leerbedrijf Warmonderhof.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Hoe 100% biologisch voeren?.
Joachim G.C. Deru, Liesbeth Ellinger, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Homeopathie bij geiten.
Liesbeth Ellinger, Erik W. Baars, Ton Baars, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Homeopathie: een oplossing voor kalverdiarree.
N.J. Hoekstra, J.W.M. Sleiderink, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Hydrofobie op veengrond.
Joachim G.C. Deru, C.H.M. Evers, Nick J.M. van Eekeren, F. Th. Verhagen. 2011. Interactief fosfaatbeheer Molenbeek - Onderzoeksopzet, maatregelen en kennisdeling.
Carin Lammes, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Invloed van biestsoort op immuniteit en ontwikkeling van geitenlammeren.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven.
W. Govaerts, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Kostprijsberekening biologische geitenhouderij.
W. Govaerts, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Kostprijsberekening biologische geitenmelk.
W. Govaerts, Nick J.M. van Eekeren. 2010. Kostprijsberekening biologische geitenmelk.
Matteo de Visser, J. Reijs, G. Andre, Nick J.M. van Eekeren, Egbert Lantinga. 2005. Kwaliteit van rundveedrijfmest.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Anne van Doorn, Willemien Geertsema, Nico Polman. 2017. Maatregelen Natuurinclusieve landbouw.
Nick J.M. van Eekeren, T. Visser. 2019. Memo: Invulling Kruidenrijk grasland.
Koos Verloop, Teus Verhoeff, Jouke Oenema, Idse Hoving, Barend Meerkerk, Jan Huijsmans, G. Migchels, Michel de Haan, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2010. Mineralenvoorziening van geiten.
J. Zijlstra, P.W. Blokland, Nick J.M. van Eekeren, G. Migchels, N. Polman, Monique W.P. Bestman. 2017. Monitoring van functionele agrobiodiversiteit in de melkveehouderij: ontwikkeling van KPI’s.
E.B. Oosterveld, Nick J.M. van Eekeren, H. Keidel. 2010. Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt. 2006. Optimalisatie van stikstofbenutting na het scheuren van grasklaver.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Aart de Zeeuw. 2017. Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard.
P.N.M. Schipper, R.F.A. Hendriks, I.G.A.M. Noij, W. Honkoop, Nick J.M. van Eekeren, L. Boekhorst. 2015. Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide.
Chris J. Koopmans, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Quick scan mest en bodemkwaliteit.
Nick J.M. van Eekeren, Pieter Jans Jansonius. 2005. Ridderzuring beheersen.
Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Joke Pannecoucque, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Sorghum als aanvullend ruwvoergewas.
Joachim G.C. Deru, Stijn van de Goor, Nick J.M. van Eekeren, Alex de Vliegher, Joke Pannecoucque, Johan van Waes. 2018. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij.
Stijn van de Goor, Nick J.M. van Eekeren, Alex de Vliegher, Joke Pannecoucque, Bart Vandecasteele, Johan van Waes. 2017. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van sorghum.
N.J. Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, G. Holshof, Harm Rijneveld, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck. 2017. Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden.
M. Rutgers, C. Mulder, A.J. Schouten, J. Bloem, J.J. Bogte, A.M. Breure, L. Brussaard, G.M. de Goede, J.H. Faber, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, H. Keidel, G. Korthals, Frans W. Smeding, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteit.
Nick J.M. van Eekeren. 1999. Ureumgehalte in tankmelk.
Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit, A.J.T.M. Hospers-Brands, Willemijn J.M. Cuijpers, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Van gepeperd naar gekruid grasland.
Chris J. Koopmans, J.J.M. Staps, Merel A. Hondebrink MSc, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Verkenning van de perspectieven voor koolstof opslag in agrarische bodems van Noord-Brabant.
G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, F. Neijenhuis. 2005. Vitaminen in rantsoenen voor biologisch melkvee.
Ton Baars, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, Erik W. Baars. 2005. Werkwijze en methode binnen de Bioveem-aanpak.
H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Woelen van blijvend grasland op een zandgrond.