Iris Flamand

Iris Flamand
Onderzoeker Voedselkwaliteit en Voedselsystemen
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Iris Flamand is de schakel tussen landbouw en gezonde voeding. Ze werkt aan integrale thema's zoals van grond tot mond, voedselkwaliteit en de eiwittransitie. In gesprek gaan met boeren en consumenten is een belangrijk onderdeel van de projecten. Het werk levert perspectief op voor de (vooruitlopende) agrariërs, onderzoekt meetmethodes voor bodemgezondheid en draagt bij aan een duurzamere leefomgeving waarin voedsel gewaardeerd wordt.

Alle publicaties

Direct naar: