Burret L.M. Schurer

Burret L.M. Schurer MSc
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Burret Schurer werkt met name aan thema’s in de akkerbouw met daarin specifiek aandacht voor bodem, klimaat, biologische teelt & groenbemesters. Zij wordt enthousiast van het onderzoeken van mogelijkheden voor verduurzaming van de landbouw. Het liefst werkt zij samen met telers en boeren om samen te onderzoeken wat er werkt in en voor de praktijk. Deze opgedane kennis zet zij vervolgens in bij wetenschappelijk onderzoek.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Marianne Hoogmoed, Leen Janmaat, Burret Schurer, Zwanet Herbert, Hanneke Heesmans, J. Specken, S. van Wijk, H. Westerhof, C. Michielsen, K. Colombijn-van der Wende, E.J.W. Wattel, Chris J. Koopmans. 2022. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.
Burret Schurer, Zwanet Herbert, Marianne Hoogmoed. 2022. Extra groenbemesters in rotatieschema.
Burret Schurer, Willemijn J.M. Cuijpers, Marianne Hoogmoed. 2022. Late inzaai van groenbemesters, en inzet van vanggewassen na veldboon.
Marianne Hoogmoed, Burret Schurer. 2021. Bodembedekking.
Chris J. Koopmans, Ilse Geijzendorffer, Leen Janmaat, Burret Schurer, Joost Sleiderink, Jan de Wit, Jan-Paul Wagenaar. 2021. SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering.
Marianne Hoogmoed, Leen Janmaat, Daan Verstand, J.W. Bijker, Burret Schurer, Bart G.H. Timmermans, Hanneke Heesmans, J. Specken, H. Westerhof, C. Michielsen, K. Colombijn-van der Wende, Chris J. Koopmans. 2021. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.

Vakblad artikel

Dennis T. Heupink, Burret Schurer, Leen Janmaat, Bart G.H. Timmermans. 2022. Slimmer bemesten met rekenmodel NDICEA.

Brochure

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Ollie van Hal, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2022. Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems.

Flyers en factsheets