Client case Biodiversiteit

Klant:
Brabant Water
Respondent:
Ruud van Nieuwenhuijze, beleidsmaker
Onderzoeksproject:
Bufferboeren

Vorm: praktijkonderzoek bij agrariërs rond het waterwingebied. 
In samenwerking met: Brabant Water. 
Doel: Samenwerking aangaan om duurzaam waterbeheer mogelijk te maken. 
Aanleiding: Door de klimaatverandering neemt de kans op waterschaarste toe. Bij zowel de agrarische ondernemers als waterbedrijven is risicobeheersing heel belangrijk. 
Methode: Testen welke maatregelen het beste toepasbaar zijn op het agrarisch bedrijf. Denk aan maatregelen zoals het gebruik van compost of niet-kerende grondbewerking - waardoor de bodem beter water kan vasthouden - of het kiezen voor gewassen zoals sorghum - die minder water nodig hebben.

Voornaamste reden om voor het Louis Bolk Instituut te kiezen:

"Het Louis Bolk Instituut is in staat om integraal te kijken en de onderlinge relaties te zien. Wij merken dat de samenleving als maar complexer wordt. Steden worden groter waardoor de voorziening van voeding, energie en water ingewikkelder wordt. Tot nu benaderde iedereen het probleem vanuit zijn eigen koker. Door samen op te trekken, kunnen we echt tot betere oplossingen komen."

Wat is het oordeel van Brabant Water over het Louis Bolk Instituut?

Ruud van Nieuwenhuijze: "De innovaties die onderzoeker Nick van Eekeren samen met de boeren onderzocht heeft, initieerde hij vanuit een brede blik. Wat we geleerd hebben is dat als je goed samenwerkt, de inhoudelijke oplossing vanzelf volgt. We hebben allemaal een stukje van de puzzel in handen. Je hebt elkaar dus als partners nodig voor het volledige plaatje."