Klanten en opdrachtgevers

Ruud van Nieuwenhuijze, Brabant Water

"Door samen op te trekken kunnen we echt tot betere oplossingen komen. Het Louis Bolk Instituut is in staat om integraal te kijken en de onderlinge relaties te zien."

Christel Hoogland, Volkshuisvesting Arnhem

"De samenwerking met het Louis Bolk Instituut verliep daadkrachtig en organisch. We hadden weliswaar een stip aan de horizon, maar de route ernaartoe was niet van tevoren vastgelegd. Er was ruimte om in te gaan op wat er op ons pad kwam. Dat maakte dit project waanzinnig leuk."

Jan Lamers, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR

"Dankzij onze samenwerking kunnen we vanuit verschillende invalshoeken naar bodemweerbaarheid kijken. Wij kijken vanuit de gangbare praktijk, het Louis Bolk Instituut brengt expertise in vanuit de biologische landbouw. Zo ontstond er een completer beeld en konden we betere conclusies trekken dan wanneer we alleen hadden gewerkt."

Toine Heijmans, Agrifirm Feed

"De kracht van het Louis Bolk Instituut is dat ze precies weten wat de boer wil en nodig heeft. Met elkaar komen we op een hoger plan. Het feit dat we het onderzoek écht samen doen maakt dat onze ruwvoerspecialisten en boeren steeds enthousiaster worden."