Jaarverslag 2023: Een verschil maken in turbulente tijden

melkvee in kruidenrijk weiland en aan slootkant

In 2023 hebben we mooie resultaten geboekt. Steeds meer organisaties, boeren en burgers zijn ervan overtuigd dat ons voedsel- en landbouwsysteem nu moet veranderen en dat ook ons gezondheidssysteem dringend aan revisie toe is. Vanuit de markt en de politiek komt er onvoldoende impuls en toekomstzekerheid om daadwerkelijk in beweging te komen. Samen met onze samenwerkingspartners zetten we ons in voor wetenschappelijk onderbouwde praktijkoplossingen die bijdragen aan eerlijke en veerkrachtige systemen. Hoe we dat in deze uitdagende tijden doen?

Abonneer op