Positieve gezondheid: eigen regie centraal

Om ons 45-jarig jubileum te vieren, delen we vooruitstrevend werk uit de afgelopen jaren. Dit keer onze baanbrekende publicatie ‘How should we define health?’ (2011) door Machteld Huber, destijds verbonden aan het Louis Bolk Instituut. Het artikel zorgde voor een paradigmaverschuiving in de gezondheidszorg en was de basis voor het concept ‘Positieve Gezondheid’. Wat is er sindsdien gebeurd? 

Positieve Gezondheid: aanpassingsvermogen en eigen regie 

Positieve Gezondheid is het dynamische vermogen van mensen om zich aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Bij Positieve Gezondheid worden naast lichamelijke dus ook mentale criteria meegenomen, zoals kwaliteit van leven, welbevinden en zingeving. De focus ligt vooral op zelfregie en het vermogen tot adaptatie: je kunnen aanpassen aan wat je nog wél kunt en wilt bereiken. Het gevolg is dat gezondheid niet meer het exclusieve domein is van zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Dit is het startsein geweest voor een andere benadering van gezondheid en welzijn, bijvoorbeeld in de ouderen- en gehandicaptenzorg en bij gemeenten. 

Vernieuwende projecten 

Ook de leefomgeving heeft een grote invloed op onze gezondheid. Zo heeft bijvoorbeeld de kwaliteit van onze bodem, lucht en water invloed op onze gezondheid, maar ook onze voedselomgeving. Daarnaast kennen we bijvoorbeeld Blue Zones, plaatsen op de wereld waar mensen gezond oud worden door een gezonde leefstijl en positieve kenmerken van de fysieke en sociale leefomgeving. Het Louis Bolk Instituut heeft het concept Positieve Gezondheid daarom doorontwikkeld naar een model voor Positieve Gezondheid én Leefomgeving en past dit toe in een breed scala aan projecten. Een recent afgerond project in de gemeenten Boekel en Land van Cuijk ging over leefomgeving en omgevingshinder en leidde tot een verbeterde dialoog tussen veehouders en omwonenden. In Amsterdam-Zuidoost hebben we wijkprojecten begeleid waarin bewoners centraal staan en hun gevraagd is wat zijzelf in de buurt wilden aanpakken en verbeteren. Een van de doelstellingen was om de gezondheidsachterstand in deze wijken in de lopen.  

Download

Download het artikel “How should we define health?” 

Meer informatie

Meer informatie over Positieve Gezondheid en over Positieve Gezondheid en Leefomgeving 
 

Al vanaf het eerste uur denken en handelen wij vanuit de wetenschap dat mens, dier, plant en bodem met elkaar samenhangen. Nu, 45 jaar later, staan we te midden van een groeiende beweging die zich aansluit bij onze integrale aanpak voor een veerkrachtige landbouw, voeding en gezondheid. Om dit te vieren herplaatsen we een aantal vooruitstrevende Bolk-publicaties: rapporten, concepten of systemen die actueler zijn dan ooit. Lees ook het interview met onze directeur Ilse Geijzendorffer over waarom ons eigenwijze onderzoek hard nodig is.

Geplaatst op:
22-12-2022