Nieuwe publicaties van het Louis Bolk Instituut

Ontdek onze nieuwe publicaties uit mei en juni! Lees het rapport over natuurpositieve eiwitteelt en ons rapport over hoe te sturen op meer diversiteit op het veld en op het bord. Raadpleeg ook onze keuzehulp Complementaire Zorg. Bekijk hier alle recente kennisproducten en schrijf je in voor updates.

Rapport

Natuurpositieve eiwitteelt

Arjen Venema, Lotte Embregts, Talitha Knol, Berno Strootman, Boki Luske, Udo Prins, Willemijn J.M. Cuijpers, Floor Ambrosius, Judy Koppenjan, Sanne Hooiveld

Eiwitgewassen kunnen een bijdrage leveren aan de eiwittransitie, de biodiversiteit en de ruimtelijke opgaven in het landelijk gebied. In dit rapport is het geografisch potentieel van eiwitgewassen verbeeld, rekening houdend met productiepotentieel en uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, water, bodem en landschappelijke inpassing.

Sturen op meer diversiteit op het veld en op het bord

Boki Luske, Abco de Buck, Dennis T. Heupink, Jonathan R. De Long, Peter Keijzer, Peter Voshol

In deze verkenning is onderzocht hoe de diversiteit op het bord gelinkt is aan de biodiversiteit op het land. De onderzoeksvraag die hierbij centraal stond was: hoe kan er in Nederland o.a. via consumentengedrag worden aangestuurd op een gezond én biodivers voedselsysteem.

Brochure

Keuzehulp Complementaire Zorg

Louis Bolk Instituut, RBCZ, Van Praag Instituut

De behoefte aan communicatie over complementaire zorg groeit. Hoe bereiken reguliere en complementaire behandelaars in de zorgverlening elkaar? De keuzehulp geeft voor 6 veelvoorkomende indicaties wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van verschillende complementaire therapieën. Dit ondersteunt de communicatie en verwijzing vanuit reguliere zorg naar complementaire zorgverleners.

Inspiratiedocument HOUTWAL 2.0

Rob Geerts, Marc Ravesloot, Evert Prins, Jacco de Stigter

Sinds het ontstaan van de landbouw maken bomen en struiken een integraal onderdeel uit van het boerenbedrijf, zeker in de Achterhoek. De uitdaging is vooral om nieuwe landschapselementen zo te situeren en vorm te geven, dat ze naast het verhogen en verbinden van biodiversiteit op het bedrijf en de omgeving, ook functionele waarden hebben voor de bedrijfsvoering van een melkveehouderij. 

Factsheet

Factsheet: Voedseleducatie in het speciaal onderwijs

Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries

Deze factsheet vat de bevindingen samen van de haalbaarheid van aangepast lesmateriaal voor het aanleren van voedselvaardigheden in het (voorgezet) speciaal onderwijs.

Factsheet 1 Houtwal 2.0: Humane voeding

Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot

Houtwallen kunnen voedsel produceren voor de mens. Het was vroeger heel gebruikelijk om noten en bessen (hazelnoten, vlierbessen) te oogsten uit houtwallen. Factsheet 1 gaat in op deze mogelijkheden voor de melkveehouder.

Factsheet 2 Houtwal 2.0: Klimaatmitigatie en luchtzuivering

Jacco de Stigter, Evert Prins, Rob Geerts, Marc Ravesloot

Houtwallen kunnen een rol spelen in zuiveren van de lucht, het verminderen van klimaatverandering en het dempen van temperatuurextremen. Factsheet 2 gaat in op de soorten bomen en struiken die hiervoor kunnen worden toegepast.

Bekijk ook de factsheets over Traditionele houtwal (3), Voederbomen en bodem (4) en Biodiversiteit maximaal (5)

Wetenschappelijk artikel

Two-Year Results of a Five-Year Personalized Integrative Obesity Coaching Program (IBO) Based upon a Systems Health Perspective and an Evolutionary Longitudinal Study Approach

Sander Brink, Heleen M. Wortelboer, Ard ten Hoff, Cornelis Emmelot, Tommy Visscher, Herman van Wietmarschen

In deze studie is gekeken naar het effect van een vijfjarig gepersonaliseerd coachingsprogramma voor volwassenen met obesitas. Niet alleen gingen de deelnemers vooruit in fysiek functioneren en algemeen gevoel van gezondheid, ze vielen ook nog significant af en waren minder vermoeid.

Effects of reduced tillage and prolonged cover cropping in maize on soil quality and yield

Joost Sleiderink, Joachim G.C. Deru, R. van der Weide, Nick J.M. van Eekeren

Mais is het meest verbouwde akkerbouwgewas op de zandgrond in Nederland. Het Louis Bolk Instituut heeft onderzoek gedaan naar het onderhouden van de bodem om mais zo optimaal mogelijk te blijven verbouwen.

Op de hoogte blijven van onze nieuwe publicaties? Schrijf je in voor updates. Ongeveer één keer per maand sturen we een overzicht per mail.

Geplaatst op:
04-07-2024
Bron:

Foto gemaakt door ©Rawpixel 123RF.com