Groenboeren Conferentie ‘Hoe dan wel?’

Op zaterdag 4 februari laten we vanuit het Groenboerenplan zien wat er nu al gebeurt en mogelijk is, én wat de landbouw van de toekomst vanuit beleid nodig heeft om te kunnen groeien.

In dit nieuwe jaar zullen we met elkaar een flinke impuls geven aan de landbouw van de toekomst. De regionale invullingen voor het Nationaal Plan Landelijk Gebied. Het Landbouwakkoord. Het Biologische Actieplan. Allen binnen de nieuwe wettelijke en bestuurlijke kaders voor het landelijk gebied. Hoe moet die nieuwe landbouw eruit zien? Welke initiatieven maken al het verschil en hoe krijgen we er daar meer van? Boeren, landbouw- en natuurorganisaties, grondinitiatieven, politici, ambtenaren, financiers, ondernemers in de voedselketen, wetenschappers, kennisverspreiders. Er is nu de mogelijkheid om vanuit het nationale en provinciale beleid een belangrijke impuls te geven aan de fundamentele veranderingen die nodig zijn.

Tijdens de conferentie gaan we vanuit praktijkvoorbeelden in dialoog op diverse thema’s variërend van verdienmodellen voor boeren, toegang tot betaalbare grond, oplossingen voor gebieden rondom Natura 2000, agrarische bedrijfsmodellen die bijdragen aan natuuropgaves en dierwaardige veehouderij en we geven inzicht in de sociale en economische praktijk van omschakelen. We gaan in op de relatie tussen landbouw, voeding en gezondheid en welke ondersteuning nodig is vanuit wet- en regelgeving, overheidsinstrumenten en kennisontwikkeling voor deze onderwerpen. Daarbij staat het menselijke, groenboeren perspectief centraal. We willen laten zien dat er oplossingen zijn en dat we dit samen kunnen. Een nieuw elan: Nederland Groenboerenland.

Dit is een conferentie op uitnodiging. Mocht u zelf echter een thema hebben of een persoon zijn of kennen die absoluut niet mag ontbreken op de conferentie, laat het ons weten via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Bekijk de website van Groenboerenplan
Lees ook Groenboerenplan: integrale lange termijn visie voor de landbouw
 

Ondertekenaars van het Groenboerenplan van het eerste uur: BioHuis, Caring Farmers, Herenboeren, Federatie van Agro-ecologische Boeren, CSA Netwerk, Toekomstboeren, BD Vereniging, Bio-Tuinders, Bio-Vegan Netwerk, BioNext, Land & Co, Burgercoöperatie Land van Ons, Louis Bolk Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting BD-Grondbeheer,  Stichting Demeter Stichting Lenteland, Stichting Warmonderhof, Transitiecoalitie Voedsel, Triodos Bank. En nog veel meer…

Deze Groenboeren Conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Future Food van de Universiteit Utrecht

Geplaatst op:
12-01-2023